Achtergrond

Voor iedereen die in de jeugdsector werkt, is het een uitdaging om daadwerkelijk vraaggericht te werken en kinderen en gezinnen juist díe zorg te bieden die goed aansluit bij hun wensen en behoeften. Hoe kunnen ouders, jeugdigen en professionals daar sámen op een kwalitatief goede wijze vorm aan geven?

Ontwikkeling

De GIZ-methodiek is ontwikkeld in de periode mei 2011 – december 2014. De ontwikkelaars zijn Marjanne Bontje (GGD Hollands Midden) en Alison Sutton (Childrearing Matters). De ontwikkeling vond plaats in het kader van de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd Noordelijk Zuid-Holland. Hierbij is samengewerkt met het LUMC, TNO, de Haagse Hogeschool, praktijkprofessionals, ouders en jongeren, met steun van ZonMw. Sinds 2013 wordt de GIZ-methodiek toegepast in de praktijk. 

De GIZ-methodiek is het resultaat van het deelproject Samen Opletten. Dit project had als doel een werkwijze te ontwikkelen met de doelen:

  • het flexibel uitvoeren van het basistakenpakket binnen de JGZ;
  • het gezamenlijk taxeren van zorgbehoeften binnen de Centra voor Jeugd en Gezin;
  • het  in kaart brengen van zorg voor kinderen en gezinnen die aanvullende of complexe zorgbehoeften hebben;
  • het bevorderen van samenwerking met ouders en jongeren en andere professionals door eenheid van taal.

Theoretische onderbouwing

De GIZ-methodiek is gebouwd op theorieën die afkomstig zijn uit de medische-, neurologische-, sociologische- en gedragswetenschappen. De meest belangrijke theoretische pilaren zijn:

  • de Self Determination Theory (Deci en Ryan);
  • determinanten van ontwikkeling (Bronfenbrenner);
  • de Ouderschapstheorie (Alice van der Pas);
  • de Handelingsgerichte Diagnostiek (Pameijer);
  • principes van positieve psychologie (Seligman).

Onderzoek naar de werkzaamheid tijdens de ontwikkeling toonde dat de methodiek door ouders en jeugdigen werd gewaardeerd met het cijfer 8 en 9. Komende jaren lopen onderzoeken naar de effectiviteit en toepasbaarheid van de GIZ-methodiek.

Slim Samenwerken: Projectresultaten ZonMw Programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Lees verder over de implementatie en borging van de GIZ-methodiek

Download de uitgebreide beschrijving van de GIZ-methodiek

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
GIZ

Nic├┤lle Verstraeten

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: giz@ncj.nl