Congres Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is het jaarlijkse kenniscongres over (wetenschappelijk) onderzoek in de brede jeugdsector. Het congres wordt georganiseerd door NCJ, NJi, TNO, RIVM en ZonMw.

Jeugd in Onderzoek richt zich op onderzoekers, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers en managers werkzaam in de gehele jeugdsector. Dit betreft onder meer de jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk, onderwijs, opvoedingsondersteuning, jeugd-ggz, jeugd-LVG en de jeugdzorg.

Daarnaast is het congres bedoeld voor onderzoekers, beleidsmedewerkers van gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden en onderzoekers bij universiteiten en zelfstandige onderzoeksbureaus.

Tevens richt het congres zich op kennisinstituten en gezondheid bevorderende instituten, cliëntenorganisaties, relevante beroepsverenigingen en landelijke en provinciale ondersteuningsinstellingen.

Bekijk de agenda voor het eerstvolgende congres of neem voor meer informatie contact op met Ondine Engelse. 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Ondine Engelse

Telefoon: 06 - 53 97 60 45

E-mail: oengelse@ncj.nl