Congres Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is het jaarlijkse kenniscongres over (wetenschappelijk) onderzoek in de brede jeugdsector. Het congres wordt georganiseerd door Het congres wordt georganiseerd door het NJi, NCJ, TNO, NRO, Kenniscentrum LVB, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ZonMw.

Jeugd in Onderzoek richt zich op onderzoekers, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers en managers werkzaam in de gehele jeugdsector. Dit betreft onder meer de jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk, onderwijs, opvoedingsondersteuning, jeugd-ggz, jeugd-LVG en de jeugdzorg.

Daarnaast is het congres bedoeld voor onderzoekers, beleidsmedewerkers van gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden en onderzoekers bij universiteiten en zelfstandige onderzoeksbureaus.

Tevens richt het congres zich op kennisinstituten en gezondheid bevorderende instituten, cliëntenorganisaties, relevante beroepsverenigingen en landelijke en provinciale ondersteuningsinstellingen.

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door:

  • Het NJi (het Nederlands Jeugdinstituut) – actuele kennis over jeugd, vakmanschap en jeugdveld
  • Het NCJ (het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) – innovatie- en kenniscentrum voor jeugdgezondheidszorg
  • TNO – kennisontwikkeling voor de praktische toepassing
  • NRO (het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) – verbetering en vernieuwing van het onderwijs
  • Kenniscentrum LVB – ontwikkelt en deelt kennis voor professionals die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking
  • Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie – bundelt kennis over de (ernstige) kinder- en jeugdpsychiatrie en maakt deze toegankelijk
  • ZonMw – stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Bekijk de agenda voor het eerstvolgende congres (september 2022) of neem voor meer informatie contact op met Ondine Engelse. 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Ondine Engelse

Telefoon: 06 - 53 97 60 45

E-mail: oengelse@ncj.nl