NCJ bijeenkomsten

Het NCJ verbindt en inspireert het JGZ-veld door het organiseren van uiteenlopende bijeenkomsten. 

JGZ Live!

JGZ Live! is het online actualiteitenprogramma voor managers, staf- en beleidsmensen en professionals in de Jeugdgezondheid. Met wekelijks interessante gasten, actuele thema’s en inspirerende gespreksonderwerpen.

Lees verder

NCJ Werkconferentie

Managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ Werkconferentie.

Lees verder 

Kennis on Tour

Het NCJ organiseert samen met AJN en V&VN Kennis on Tour: regionale bijeenkomsten over actuele thema’s, bestemd voor JGZ-professionals.

Bekijk de thema's


Kennisnetwerk Jeugdgezondheid

Drie keer per jaar organiseert het NCJ bijeenkomsten van het Kennisnetwerk Jeugdgezondheid. Het doel van het kennisnetwerk is het delen van nieuwe en bestaande vakinhoudelijke kennis en goede praktijken in de jeugdgezondheidszorg. 

Lees verder

JGZ Innovatieatelier

Het landelijke JGZ innovatieatelier van het NCJ komt vijf keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. Samen verbinden, versterken en vernieuwen we.

Lees verder

Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is het jaarlijkse kenniscongres over (wetenschappelijk) onderzoek in de brede jeugdsector. Het congres wordt georganiseerd door NCJ, NJi, TNO, RIVM en ZonMw.

Lees verder