Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Linda van den Haak communicatieadviseur
Telefoon: 06 - 13 13 94 13
E-mail: lvdhaak@ncj.nl

Het coronavirus: hollen én stilstaan voor jeugdgezondheid!

vrijdag 28 januari 2022

Het coronavirus vroeg veel van onze samenleving en van de zorg. En dat vraagt het nog steeds. Ook professionals in het domein van jeugdgezondheid werken in een nieuwe en veranderende werkelijkheid. Naast versnelde vernieuwing, brengt dit ook onzekerheden, zorgen en vragen met zich mee. Hoe houden we alle kinderen in beeld? Hoe zijn en blijven we van waarde voor jeugdigen en ouders in moeilijke tijden? Welke kennis is beschikbaar en welke ervaringen zijn er tot nu toe opgedaan? In deze infographic delen we inzichten voor het in beeld houden van alle kinderen en jongeren.

Bekijk de infographic >

Podcastserie
In deze podcastserie 'Coronaverhalen' gaat sociaal pedagoog Merel Steinweg in gesprek met jongeren en ouders over hoe zij corona (hebben) ervaren, wat het hen gebracht heeft en hoe zij naar de toekomst kijken. 

Beluister de podcast met Winny >

Beluister de podcast met Kiki >

Beluister de podcasts met jongeren: aflevering 3, aflevering 4 en aflevering 5

Beluister de podcastserie ‘Lockdown reflecties’ (aflevering 7, 8 en 9)>

Landelijk adviesteam corona JGZ
Het landelijk corona adviesteam wordt vertegenwoordigd door GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN, CPZ en het NCJ. Het adviesteam komt regelmatig samen en behandelt vragen en signalen uit het veld. Op basis hiervan komen er updates op het landelijk beleid uit. Heb je vragen of opmerkingen rondom het landelijke beleid voor de JGZ? Neem contact op met het landelijk adviesteam via corona@ncj.nl.

Mail corona@ncj.nl >

Bekijk ook: