Nieuws 28 oktober 2021

Uitkomsten vierde peiling Balansmeter; aandacht voor herstel

Van 21 september tot 12 oktober 2021 heeft het NCJ met behulp van de Balansmeter voor de vierde keer bij ouders gepeild hoe zij hun balans ten aanzien van het opvoeden en opgroeien van hun kind(eren) ervaren. Hoewel de vragenlijst minder vaak is ingevuld dan tijdens voorgaande peilingen zien we een duidelijke verbetering in de balans tussen draagkracht en draaglast ten opzichte van de vorige peilingen. Echter in vergelijking met de situatie voor corona blijft aandacht voor verder herstel belangrijk, met name voor die ouders die moeizamer tot niet herstellen. Door met ouders hierover in gesprek te gaan kan de JGZ een bijdrage leveren aan herstel.

Na een bewogen 1,5 jaar in het teken van Corona en waar het ‘gewone’ leven nu steeds verder lijkt terug te keren blijft de vraag wat deze nieuwe situatie van ouders vraagt. Met de overgang naar een nieuwe periode wordt vaak duidelijk wat de gevolgen blijken te zijn van de voorgaande periode. Daarom heeft het NCJ van 21 september tot 12 oktober 2021 voor de vierde keer op rij een peiling onder ouders uitgezet met behulp van de Balansmeter.

Het valt op dat de Balansmeter tijdens de vierde peiling veel minder vaak is ingevuld dan tijdens de vorige peilingen. Mogelijk hebben mensen genoeg van corona of van het invullen van peilingen en/of enquêtes. Het zou er ook op kunnen duiden dat het ‘uit balans zijn’ minder bij ouders speelt. Desondanks laten de resultaten van de vierde peiling (n=119) zien dat de balans tussen de draagkracht en draaglast significant is verbeterd t.o.v. de vorige peilingen. Tijdens de vierde peiling gaf 38% van de ouders aan dat de verhouding tussen draagkracht en draaglast in het midden tot uit balans was, tegenover 53% van de ouders tijdens de vorige (of derde) peiling. Echter, in vergelijking met de periode vòòr de coronacrisis is het verschil nog wel groot. Zo gaf voor corona 10% van de ouders aan dat hun verhouding tussen draagkracht en draaglast in het midden tot uit balans was.

Het is ons inziens dan ook belangrijk dat aandacht voor verder herstel blijft, met name voor die ouders die moeizamer tot niet herstellen. Er is gezondheidswinst te behalen door outreachend contact te leggen met ouders en met hen in gesprek te gaan over hun ervaren balans. Thema’s als het ervaren van (informele) steun, overeenstemming met (opvoed)partner, complicerende familiefactoren en de mogelijkheid je aan te passen aan een situatie zijn daarbij van belang. Wat kunnen ouders hierin zelf, wat kan JGZ hierin voor hen betekenen?

Meer weten?

Yvonne Vanneste

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Yvonne Vanneste

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.