Webinar - Het kind in de leer- en leefomgeving centraal

Een online webinar hoe we gezamenlijk (de eerste) stappen kunnen zetten voor het creëren van een gezonde leer- en leefomgeving voor kinderen. Vanuit de gedachte dat het een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal is om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. 
Datum
15 september 2021
Tijd
15:00-17:00 uur
Locatie
Online
Kosten
N.v.t.

Het NCJ nodigt je uit voor het webinar 'Het kind in de leer- en leefomgeving centraal' . Dit webinar organiseren wij in samenwerking met:

  • Andrew Simons - projectleider van de Gezonde Basisschool van de Toekomst binnen Onderwijsstichting Movare
  • Prof. dr. ir. Maria Jansen en Thomas Gelissen - programmamanager Trendbreuk Zuid-Limburg
  • JOGG - Peter Legter, programmamanager omgeving school
  • Gezonde School 

Vanuit de gedachte dat het een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal is om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. 

De plek waar iemands wieg staat is nog steeds bepalend voor de kansen die een kind in het leven krijgt. Als pleitbezorger van het kind staan wij ervoor dat ieder kind in Nederland zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeit. En wij zijn ervan overtuigd dat dat niet alleen een verantwoordelijkheid van de ouder(s) is en kan zijn. 

Kortom, het is dus een opdracht voor de hele maatschappij om bij te dragen aan het creëren van een optimale, gezonde leer- en leefomgeving voor kinderen. Wij geloven dat gemeenten en scholen het verschil kunnen maken door dit gedachtegoed te omarmen en te investeren in duurzaam preventiebeleid dat inzet op een gezonde leer- en leefomgeving van het kind. 

En als we het met elkaar eens zijn dat de omgeving van het kind een cruciale rol van betekenis speelt voor de fysieke, mentale en sociale gezondheid. Wat staat ons dan te doen? Als gemeente, als PO- en VO-schoolbestuurder of -directeur, als jeugdarts en jeugdverpleegkundige op school? Als zorgcoördinator en Gezonde School-adviseur? 

Met deze inspiratiesessie direct na de zomer, willen we samen in gesprek gaan over het creëren van een gezonde leer- en leefomgeving voor kinderen.

  • Wat kan een eerste stap zijn?
  • Hoe geef je invulling aan (duurzaam) beleid?
  • Met wie kun je samenwerken zodat je het niet alleen hoeft te doen?
  • Welke goede voorbeelden zijn er?
  • Welke kennis is beschikbaar? 

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor dit online webinar via onderstaande aanmeldlink. Je ontvangt een voorafgaand aan het webinar meer informatie en de link voor deelname.

Meld je aan >

Wie nodig jij uit?

Dit webinar is er niet alleen voor de JGZ-professional. Ook wethouders, schoolbestuurders en andere relevante netwerkpartners zijn van harte welkom. Wil jij iemand uitnodigen? Open onderstaande uitnodiging en copy/paste de link en stuur het naar jouw contacten. 

Deel de uitnodiging >

Rapport ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ 

Graag wijzen we je ook op het in juni dit jaar gepubliceerde onderzoeksrapport van de Sociaal Economische Raad. Ook dit geeft ons veel stof tot nadenken. Het rapport laat zien hoe preventie, samenwerking en kansengelijkheid van essentieel belang zijn om ervoor te zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk op kunnen groeien. En ook hoe belangrijk het is dat kinderen ervaringen kunnen opdoen in andere leefwerelden en netwerken dan die van henzelf.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl.

Bekijk ook:

 

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

Deel dit met je netwerk