Webinar: Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox?

Met de professionalisering van de JGZ en de komst van de richtlijnen, zijn deze zo ingebed, soms ook letterlijk in de systemen dat het risico erin zit dat de aandacht gericht wordt op het toepassen van richtlijnen i.p.v. het begeleiden van de ouder. Meer aandacht voor persoonsgerichte zorg kan de balans brengen en daarmee recht doen aan gerichte preventie in de JGZ.
Datum
8 februari 2021
Tijd
13.30 - 15.00 uur
Locatie
Online webinar

De jeugdgezondheidszorg is de laatste jaren enorm geprofessionaliseerd. De inhoud van het vak wordt beschreven in een set van evidence-based richtlijnen met aanbevelingen over goede zorg. Deze geven de professionals houvast in het handelen in de dagelijkse praktijk. De bijbehorende samenvattingen en schema’s worden veelvuldig gebruikt. Maar leidt dit wel tot optimale zorg? Of bestaat er ook een risico van verstarring? In de JGZ willen wij zorg op maat bieden en optimaal aansluiten bij de ouders en jeugdigen, maar in de richtlijn staat toch duidelijk wat wel en niet moet worden uitgevoerd en wanneer. Gaan richtlijnen en zorg op maat wel samen? Dat is de vraag die in deze webinar centraal staat. 

Jako Burgers, voorzitter van de Richtlijnen Advies Commissie (RAC), adviseur bij het NHG en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, neemt ons mee in de beantwoording van deze vraag. Een tipje van de sluier: persoonsgerichte zorg en richtlijnen kunnen heel goed samen gaan. Op welke wijze we dit in de praktijk kunnen realiseren, zal in deze webinar worden gedemonstreerd.

Onderwerpen die centraal staan tijdens dit webinar:

  • De toekomst van het LPK en de richtlijnen, gaat dat wel samen of houdt het ons in de tang?
  • Sluiten richtlijnen en persoonsgerichte zorg elkaar eigenlijk niet uit? 
  • Kunnen richtlijnen zorg op maat versterken?
  • Kan persoonsgerichte zorg in de richtlijnen werken en hoe werkt dat in de praktijk?

Zijn dit ook jouw vragen, sluit dan aan bij het webinar op 8 februari 2021 van 13.30 tot 15.00 uur. Accreditatie is aangevraagd.

Aanmelden en meer informatie

Meld je aan via de aanmeldlink hieronder:
Aanmelden >

Voor vragen kun je contact opnemen met Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl.

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

Deel dit met je netwerk