Online congres - Ouder-kind interacties

Het online-congres over ouder-kind interacties staat dit keer in het teken van verstoring in de ouder-kind relatie.
Datum
23 september 2020
Tijd
10.00 uur
Locatie
Online congres
Kosten
De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 15 augustus 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief: deelnemersmap , de beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd en bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten.

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. Onder meer de gehechtheid tussen kind en ouder valt of staat met een gezonde interactie. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is. Op dit online-congres zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn wanneer het niet goed loopt tussen ouders en hun kinderen. Zaken als gehechtheid, kindermishandeling, toxische stress, het begeleiden van interacties in scheidingssituaties en het doorbreken van intergenerationele overdracht komen daarbij uitgebreid aan de orde. 

Meer informatie en aanmelden >

Early Life Stress
Oud NCJ-collega dr. Frans Pijpers spreekt tijdens dit online congres over toxische stress: gevolgen en aangrijpingspunten voor preventie en behandeling.

Frans heeft een achtergrond als huisarts, jeugdarts bij GGD West-Brabant, onderzoeker aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en hoofd implementatie, training en opleiding bij TNO Kwaliteit van Leven. Ook was hij hoofd jeugdgezondheidszorg en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) bij GGD West-Brabant en hoofd JGZ bij GGD Amsterdam. Frans ontving in 2016 de Dr. A.J. Swaakprijs voor zijn werk en inzet voor de gezonde ontwikkeling  van het kind. Momenteel is hij werkzaam als adviseur voor het onderwerp Early Life Stress. 

Toxische stress vergroot de kans op psychische en lichamelijke ziekten aanzienlijk. Toxische stress tijdens het opgroeien beïnvloedt de ontwikkeling van hersenen én lichaam negatief. Vooral in kwetsbare perioden zoals de eerste 1000 dagen na de conceptie en in de adolescentie, zijn de hersenen erg gevoelig voor externe invloeden. In deze interactieve presentatie zal besproken worden wat toxische stress is, hoe deze te signaleren is en wat aangrijpingspunten zijn voor preventie en behandeling.

Lees het artikel 'Stress kan giftig worden' >

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

Deel dit met je netwerk