Landelijke kick off collectieve preventie en de rol van de arts M+G

Afgelopen jaar heeft een groepje aiossen- en artsen M+G in samenwerking  met het NCJ gekeken naar de rol van de arts M+G. Hierbij hebben we gebruikt gemaakt van het thema ‘Gezondheid’ uit de JGZ Preventieagenda. Het resultaat is een mooie animatie, waarin een oproep gedaan wordt om verder te kijken dan individuele preventie en daar waar mogelijk, collectieve preventie in te zetten ten gunste van de gezondheid van onze jeugd.
Datum
11 januari 2022
Tijd
15:00 uur
Locatie
Online via Zoom

Doelgroep:

Arts M+G, aios MG met profiel Jeugd en JVPK M+G

Deze animatie geeft de mogelijkheid om in gesprek te gaan met je eigen organisatie en/of ketenpartners over collectieve interventies en de rol die de arts M+G hierbij zou kunnen spelen. Graag willen we deze animatie met bijbehorend verhaal aan jullie presenteren en bespreken hoe we hier als artsen M+G mee aan de slag kunnen gaan:

  • Welke mogelijkheden geeft dit voor de positie van een arts M+G?
  • Hoe kunnen we onze collega JGZ’ers betrekken in deze doorontwikkeling?

We willen jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan een interactieve webinar. We streven er naar dat van iedere organisatie minimaal 1 arts M+G deelneemt. Graag vragen we je de uitnodiging te bespreken binnen de MG groep in je organisatie en af te stemmen wie van jullie uit aansluit, maar voel je ook vrij om collega aios-/ arts M+G mee te nemen!

Aanmelden

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

Deel dit met je netwerk