JGZ Live! Machteld Res over hoe GGD Zaanstreek-Waterland omgaat met de aanpak van laaggeletterdheid

JGZ Live! is het online actualiteitenprogramma voor managers, staf- en beleidsmensen en professionals in de Jeugdgezondheid. Met wekelijks interessante gasten, actuele thema’s en inspirerende gespreksonderwerpen.
Datum
2 februari 2021
Tijd
15:00 uur
Locatie
online, via Zoom

Programma

In 2019 hebben 3 JGZ organisaties (GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Gelderland-Midden en Volksgezondheid Utrecht) meegedaan aan een pilot ‘Op weg naar een geletterde generatie’; hierin werkten de drie pilot- organisaties samen met Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Lezen, Pharos en NCJ.

Van 2020 - 2024 gaan gemeenten met financiering vanuit 4 ministeries (OCW, BZK, SZW en VWS) aan de slag met preventie en bestrijding van laaggeletterdheid; het is de bedoeling dat zij hierop regie gaan voeren.

Het NCJ nodigt JGZ- organisaties uit om aan te sluiten bij het ‘Landelijk JGZ overleg geletterdheid’ om te leren van de ervaringen uit genoemde pilot, om te verkennen hoe jouw JGZ- organisatie van meerwaarde kan zijn bij het stimuleren van geletterdheid en hoe je als JGZ organisaties hierin kunt samenwerken met gemeenten en andere spelers op lokaal niveau. Op 2 februari gaan we hierover in gesprek in JGZ Live!

Meer lezen:

Aanmelden

Je kunt je binnenkort aanmelden voor JGZ Live! in februari> 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl.

 

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

Deel dit met je netwerk