Gamechanger of...?

Iedereen zegt in koor dat de toekomst aan de jeugd is. Toch is 1 op de 12 jongeren in Nederland psychisch ongezond. De overheid is niet bij machte om de meest kwetsbare kinderen voldoende te beschermen. Het gewone leven van een opgroeiend kind lijkt op een diagnoseplakboek van opgedrongen zorg- en hulpconsumptie. Om ons heen zien, lezen en horen we hoe de vakmens piept en kraakt…en afhaakt.
Datum
2 maart 2020
Tijd
15.30-17.30 uur
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Kosten
Gratis

Gamechangers?
Maar kan het ook anders? Bij nieuwe initiatieven zien we een ander beeld. Vol energie, creativiteit en compassie zien we professionals een nieuw landschap in het jeugddomein creëren. De deuren staan altijd open. Er zijn géén poortwachters. Alles is bespreekbaar. De drempels zijn weggenomen. Zijn zij de gamechangers van deze tijd? Daarover gaat de bijeenkomst “Gamechanger of…?” die we op maandag 2 maart organiseren in het kader van de lezingencyclus Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk. 

Dichtbij jongeren
@ease is zo’n initiatief dat de ambitie vormgeeft om dichtbij jongeren integrale, multidisciplinaire hulp te bieden waarin professionals samenwerken. Het aanbod is sectoroverstijgend en voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar. Jongeren kunnen gewoon binnenlopen: zonder afspraak, gratis en anoniem. Om te praten over studiestress, ruzie thuis, eenzaamheid, somberheid, onzekerheid, drugsgebruik of iets anders.

In dialoog
Kom 2 maart naar het Academiegebouw van Universiteit Utrecht en ga met ons in gesprek. Wat zijn de drijvende krachten achter @ease en waarom lukt het hen wel om bij te dragen aan de psychische gezondheid van onze jeugd? Laten we zoeken naar de radicale nuancen in een dialoog met de professionals van het nieuwe landschap in het jeugddomein. 

Organisatie
Dit is een bijeenkomst in het kader van de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk'. Een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB, de NVO en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Meld je hier aan

Contactpersoon

Wico Mulder

Telefoon: 06 - 28 35 88 71

E-mail: wmulder@ncj.nl

Deel dit met je netwerk