Congres Sturen op integraal werken

Integraal werken was de grote belofte van de decentralisaties. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur. In de praktijk blijkt écht integraal werken niet vanzelf te gaan. Hoe kun je hier als gemeente meer op sturen? Over effectief integraal werken is meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan veel gemeenten weten. Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren 18 mei samen met Binnenlands Bestuur het congres 'Sturen op integraal werken'
Datum
18 mei 2017
Tijd
9.30 uur
Locatie
Antropia, Driebergen

Het congres 'Sturen op integraal werken' is gericht op beleidsambtenaren en bestuurders en biedt:

  • inspirerende verhalen van wethouders en specialisten over integrale aanpakken die werken
  • workshops met experts van gerenommeerde kennisinstituten en opleidingen
  • de nieuwste cijfers en trends gepresenteerd door onderzoeksbureau I&O
  • Bouwstenen voor integraal werken, een nieuwe, digitale toegang tot interventies voor integraal werken in de Nederlandse databanken
  • het innovatieve Samenspel dat laat ervaren hoe een gemeente kan sturen op integraal werken

Direct aanmelden >>>

Workshop 'Minder regeldruk, meer ruimte voor oplossingen, hoe doe je dat?'
Door: Herma Ooms (Nederlands Jeugdinstituut) en Marga Beckers (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)

Nog teveel mensen met zorg- en ondersteuningsvragen raken verstrikt in wet- en regelgeving en bureaucratie. Ook professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders overkomt dat soms. Hoe kunnen gemeenten dit probleem effectief en efficiënt aanpakken? Met de reflectietool Ruimte geeft vaart – ontwikkeld in het programma Integraal Werken in de Wijk – houdt u in samenspraak met inwoners, professionals, beleidsmakers en bestuurders uw werkwijze tegen het licht en gaat u op zoek naar verbeteringen. De reflectietool helpt ook bij het zoeken naar ruimte voor oplossingen die minder voor de hand liggen. In de workshop ervaart u hoe deze tool voor u kan werken en welke toepassingsmogelijkheden er zijn.

Op de dag zelf kan een keuze gemaakt worden voor één workshop in de ochtend en één in de middag. Bekijk alle workshops >>>
Loop 18 mei ook langs bij onze NCJ stand voor meer informatie.   

Presentatie Bouwstenen voor integraal werken

Op 18 mei lanceert het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies een nieuw e-magazine voor gemeenten, Bouwstenen voor integraal werken. Het magazine bevat interviews met bestuurders en deskundigen en goede voorbeelden op het terrein van integraal werken, die doorlinken naar de erkende interventies in de databanken van de kennisinstituten.

Sturen op integraal werken wordt georganiseerd door:

  • het programma Integraal Werken in de Wijk van Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein, 
  • het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies van Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut, en Vilans,
  • Binnenlands Bestuur.

Meld je aan voor het congres via de website van Binnenlands Bestuur.

Contactpersoon

Marga Beckers

Telefoon: 06 - 53 97 53 19

E-mail: mbeckers@ncj.nl

Deel dit met je netwerk