Congres Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is al meer dan veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Het congres vindt plaats op donderdag 23 mei 2019, op de locatie: Hotel Casa in Amsterdam. Het thema van deze editie is: Kennisuitwisseling en onderling netwerken.
Datum
23 mei 2019
Tijd
9.00 uur
Locatie
Hotel Casa Amsterdam
Kosten
€140,-

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

Voor wie?

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Ben je onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling? Praktijkprofessional in de JGZ, Jeugdzorg, Sociaal werk of GGZ? (beleids)medewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid? Werkzaam in het onderwijs (PO/VO) of bij opleidingen (MBO/HBO/Universiteit)? Medewerker bij een kennisinstituut, gezondheidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? Je bent van harte uitgenodigd om bij te dragen en/of deel te nemen aan Jeugd in Onderzoek 2019.

Door wie?

Het congres Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door het NCJ, het NJi, NRO, TNO en ZonMw.

Programma en aanmelden

Het programma kun je vinden op de website van Jeugd in Onderzoek.

Aanmelden voor het congres Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2019 via de website

Oproep voor indienen deelsessies

Dit congres is de aangewezen plek om anderen te inspireren en je kennis en ervaring te delen. Heb je onderzoeksresultaten of praktijkervaringen die je wilt delen?

Dien een mogelijke deelsessie voor 15 januari in.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ondine Engelse via email oengelse@ncj.nl of telefoon 06 - 53976045.

Contactpersoon

Ondine Engelse

Telefoon: 06 - 53 97 60 45

E-mail: oengelse@ncj.nl

Deel dit met je netwerk