Aandacht voor ouderschap

Het thema Ouderschap, een van de pijlers uit de JGZ Preventieagenda, staat 10 mei centraal tijdens een interactieve lezing in Utrecht. We hopen dat zoveel mogelijk JGZ-professionals erbij kunnen zijn om kennis te maken met of meer te weten te komen over dit preventiethema.
Datum
10 mei 2017
Tijd
15:30-17:30 uur
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht

Direct aanmelden

De lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' staat woensdagmiddag 10 mei 2017 in het teken van 'aandacht voor ouderschap'. Het merendeel van de ouders is tevreden over de opvoeding, maar ervaart het ouderschap als moeilijk. Toch is het voor ouders én professionals niet vanzelfsprekend om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke beschermende factor. Dit draagt bij aan:

  • het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren;
  • het voorkomen van maatschappelijke uitdagingen als kindermishandeling, (vecht)scheidingen en schoolverzuim;
  • het doorbreken van patronen: overdracht van generatie op generatie.

Het is van belang dat ouders kunnen reflecteren op hun rol als ouder en zich comfortabel voelen in het ouderschap. Hier kun je als professional van toegevoegde waarde zijn. Investeren in ouderschap is investeren in de kinderen.

Sprekers

  • Susan Ketner is verbonden aan het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding bij Hogeschool Leiden. Zij spreekt over welke factoren ouderlijk welzijn kunnen bevorderen en wat dit betekent voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
  • Annemieke vertelt over haar persoonlijke ervaringen als ouder.
  • Geraldine is de CJG-professional die Annemieke steunt in haar ouderschap. 
  • Igor Ivakic, directeur van het NCJ, is dagvoorzitter.

Meld je aan

Met lezingen en debat agenderen betrokken instellingen onderwerpen die zij gemeenschappelijk hebben en vanuit verschillend perspectief relevant zijn voor hun doelgroepen. Door middel van lezingen en debat willen zij de kennis hierover een stap verder brengen.

Meld je nu aan voor deze bijeenkomst >>>

Initiatiefnemers 

De lezingcyclus is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de NVO.

 

Deel dit met je netwerk