Agenda

Een overzicht van activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert.

JGZ innovatieatelier

19 juni 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

NCJ Werkconferentie

20 juni 2019

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

1 juli 2019

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

JGZ innovatieatelier

25 september 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

NCJ Werkconferentie

26 september 2019

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

7 oktober 2019

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

Kennisnetwerk JGZ

7 oktober 2019

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met…

Netwerk informatisering

14 november 2019

Goede informatie is onmisbaar voor goede zorg. Het Netwerk informatisering brengt de beste kennis, ideeën en praktijkervaring uit de JGZ samen. Het netwerk bestaat uit informatisering deskundigen…

JGZ innovatieatelier

27 november 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

NCJ Werkconferentie

28 november 2019

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Deel dit met je netwerk