Landelijke expertgroep Ontwikkelingsonderzoek

De Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek (LEO) adviseert het NCJ op het gebied van behoud en doorontwikkeling van het Van Wiechenonderzoek (VWO) en de Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT).

 • Het borgen van de kwaliteit van de uitvoer van VWO en BFMT
 • Het verspreiden van kennis over VWO en BFMT in de ruimste zin
 • Het stimuleren van onderzoek ten behoeve van evaluatie, doeltreffendheid en doelmatigheid van VWO en BFMT
 • Het stimuleren van onderzoek ten behoeve van de verbinding van VWO en BFMT met de JGZ Preventieagenda en pijlers
 • Het afstemmen van VWO en BFMT op ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg
 • Het afstemmen van VWO en BFMT op relevante wetenschappelijke ontwikkelingen

Leden:

mevrouw J. de Best, kinderfysiotherapeut 
mevrouw E. Boon, jeugdarts KNMG GGD regio Utrecht
mevrouw M. van Gogh, arts Kind en Gezin, België
mevrouw drs. H. Gorter, kinderfysiotherapeut
mevrouw dr. N. Halbach, jeugdarts KNMG Envida
mevrouw P. de Jong-Lippinkhof, jeugdverpleegkundige VGGM
mevrouw E. Kok-Willemsen, jeugdarts KNMG GGD Amsterdam
mevrouw E. Rietveld, kinderfysiotherapeut
mevrouw dr. M. Rijken, kinderarts-neonatoloog LUMC
mevrouw R. van der Torren, jeugdarts KNMG en arts M+G i.o.
mevrouw drs. N. Uilenburg, orthopedagoog en onderzoeker NSDSK
de heer dr. P. Verkerk, onderzoeker TNO Leiden
mevrouw E. Visser, doktersassistente GGD West-Brabant 
mevrouw D. van Wensveen, verpleegkundig specialist GGD West-Brabant
mevrouw A.W.F. Winters-Schafgans, arts M+G GGD regio Utrecht

Momenteel houdt de LEO zich naast de reguliere taken bezig met het formuleren van een advies met betrekking tot de volgende thema’s:

 • De SINDA (standardized infant neurodevelopmental assessment): wat zou de SINDA  kunnen betekenen voor het ontwikkelingsonderzoek in de JGZ-praktijk? 
 • De Slimme Richtlijn Module (SRM): is het haalbaar om de instrumenten m.b.t. vroegsignalering en verwijzing Duchenne en TOS op basis van VWO-kenmerken te integreren in de SRM? En zo ja, wat is daarvoor nodig? 
 • De D-score: wat zijn de randvoorwaarden voor toepassing van de D-score in de JGZ-praktijk?
 • De rol van doktersassistenten/cb-assistenten bij het VWO: wat is de rol van de doktersassistenten/cb-assistenten en wat zijn de randvoorwaarden (denk hierbij bijvoorbeeld aan scholing)?
 • De aanscherping van de VWO-kenmerken voor vroegsignalering autisme.
 • De mogelijkheden om de referentiewaarden/normering/validiteit van de BFMT opnieuw te kunnen onderzoeken.
 • Het percentage kinderen dat positief scoort op een VWO-kenmerk op een leeftijd die niet de geadviseerde leeftijd is.

Voor meer informatie over de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek kunt u contact opnemen met Yvonne Vanneste

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl