Landelijke expertgroep Ontwikkelingsonderzoek

Met ingang van 1 mei 2019 adviseert de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek (LEO) het NCJ op het gebied van ontwikkeling en beheer van het Van Wiechenonderzoek (VWO) en de Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT), te weten:

  • Het borgen van de kwaliteit van de uitvoer van VWO en BFMT
  • Het verspreiden van kennis over VWO en BFMT in de ruimste zin
  • Het stimuleren van onderzoek ten behoeve van evaluatie, doeltreffendheid en doelmatigheid van VWO en BFMT
  • Het stimuleren van onderzoek ten behoeve van de verbinding van VWO en BFMT met de JGZ Preventieagenda en pijlers
  • Het afstemmen van VWO en BFMT op ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg
  • Het afstemmen van VWO en BFMT op relevante wetenschappelijke ontwikkelingen

Leden:

mevrouw J. de Best, kinderfysiotherapeut 
mevrouw drs. H. Bots, arts M&G
mevrouw dr. N. Halbach, jeugdarts KNMG Envida
mevrouw M. van Gogh, arts Kind en Gezin, België
mevrouw drs. H. Gorter, kinderfysiotherapeut
mevrouw drs. J. den Hertog, arts M&G VGGM
mevrouw drs. I. Moorman, arts M&G CJG Rijnmond
mevrouw E. Rietveld, kinderfysiotherapeut
mevrouw dr. M. Rijken, kinderarts-neonatoloog LUMC
mevrouw drs. M. Verhaag, jeugdarts KNMG CJG Den Haag
de heer dr. P. Verkerk, onderzoeker TNO Leiden
mevrouw E. Visser, doktersassistente GGD West-Brabant 
mevrouw dr. Marianne de Wolff, onderzoeker TNO Leiden
mevrouw drs. N. Uilenburg, orthopedagoog en onderzoeker NSDSK
mevrouw D. van Wensveen, verpleegkundig specialist GGD West-Brabant

Voor meer informatie over de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek kunt u contact opnemen met Yvonne Vanneste

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl