9. Speelt met beide voeten

fijne motoriek, adaptatie, persoonlijkheid en sociaal gedrag

 

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Adaptatie, persoonlijkheid en sociaal gedrag, fijne en grove motoriek
Neurologisch aspect

Oog/hand/voetcoördinatie, en hand/voetcoördinatie en spierkracht/tonus. 

Psychologisch aspect

Psychologisch aspect Spelen met de voeten is een fase in het leren kennen van het eigen lichaam (Fraiberg, 1993). Het leren kennen van de benen en voeten is een voorwaarde om ze later te gebruiken bij het kruipen en het lopen.

   

Onderzoekleeftijd

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)

37-38 weken

Rechts: 99,2 %     Links: 99,2 %

39-40 weken

Rechts: 99,2 %     Links: 99,2 %
  NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc.

Onderzoekmethode

 
Uitgangspositie kind

Het kind ligt op zijn rug op de onderzoektafel. De onderzoeker raakt het kind niet aan.

Uitvoering onderzoek

Geen speciale handeling.
Observatie

De onderzoeker observeert of het kind spontaan met de voeten speelt. Dit kenmerk mag ook positief worden beoordeeld als de onderzoeker het bedoelde gedrag op een ander moment tijdens het consult heeft waargenomen.

Anamnese

Indien dit gedrag niet door de onderzoeker wordt geobserveerd, vraagt hij aan de ouder: “Hebt u ... wel eens met beide voeten zien spelen als hij op zijn rug ligt?”. Hij vraagt dus naar zowel tegenwoordig gedrag als voorheen getoond gedrag.

   

Beoordeling

 

Positief

Het kind speelt spontaan met beide voeten.
Negatief

Het kind speelt niet met beide voeten
en
bovenstaande vraag wordt ontkennend beantwoord
of
het kind speelt uitsluitend met één en dezelfde voet.

   

Registratie

+ Bij een geobserveerde positieve respons

M Bij een anamnestisch positieve respons

- Bij een negatieve respons

Links en rechts afzonderlijk registreren.

Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Alarmsymptoom Het niet spelen met één of beide voeten: op korte termijn consultatie van VS/JA
 
Overweging

Het niet spelen met één of beide voeten moet als een belangrijk signaal worden opgevat. Dit kan een aanwijzing zijn voor respectievelijk hemiplegie en diplegie.

Dit kenmerk is ook van belang voor de JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk