65. Trekt zich op tot staan

grove motoriek

Achtergronden

 
Ontwikkelingsveld

Grove motoriek.

Neurologisch aspect

Oprichtreacties. Het samenspel tussen het vestibulaire, het visuele, het tactiele systeem en de motoriek is zodanig ontwikkeld, dat het kind in staat is zich tegen de zwaartekracht in tot stand op te trekken.

Psychologisch aspect

Het gaan staan is een belangrijke fase in de ontwikkeling van het exploratiegedrag. Door het gaan staan verruimt het kind letterlijk en figuurlijk zijn horizon.

   
Onderzoekleeftijd

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)

47-48 weken

91,2 %

49-50 weken

92,5 %

51-52 weken

95,2 %

  NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc. 
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Het kind bevindt zich in zit­ of kruiphouding op de vloer nabij een tafel of stoel.

Uitvoering onderzoek

De onderzoeker (of de ouder) lokt het kind uit, zo nodig met behulp van speelgoed, om zich aan een voorwerp (tafel of stoel) op te trekken tot staan. Het kind mag daarbij niet worden geholpen.

Observatie

De onderzoeker observeert of het kind zich optrekt tot staan en of het kind af en toe op de vlakke voet staat.

Anamnese

Als het gewenste gedrag niet kan worden geobserveerd, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Gaat ... wel eens uit zichzelf staan en zo ja, hoe doet hij dat dan?”

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind trekt zich aan een voorwerp op tot staan, zonder hulp van anderen.

Negatief

Het kind trekt zich niet op tot staan

of

het kind trekt zich slechts op tot knieënstand

of

het kind trekt zich op tot staan en staat daarbij voortdurend op de tenen

en

de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend.

   
Registratie

+ Bij geobserveerde positieve respons.

M Bij anamnestisch positieve respons.

-­ Bij negatieve respons.

Bij ‘opmerkingen’ registreren op grond waarvan de respons negatief werd beoordeeld (bijvoorbeeld ‘staat voortdurend op tenen’ dan wel ‘knieënstand’).

Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie 

Indien de DA of JV het kenmerk uitvoert volgt op een negatieve score altijd overleg met VS/JA.

Advies

Adviseer ouders om de grofmotorische ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van het optrekken.

Alarmsymptoom  Voortdurend op de tenen staan; op korte termijn consultatie van VS/JA. 
Overweging

Het onvermogen om te gaan staan is vanaf de leeftijd van 18 tot 20 maanden een alarmerend verschijnsel. Als kinderen kunnen staan en dat voortdurend op de tenen doen, moet dat vanaf de leeftijd van 12 maanden als een alarmerend symptoom worden beschouwd (Touwen, 1990, 1992).

Dit kenmerk is ook van belang voor de JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk