60. Rolt zich om van rug naar buik en omgekeerd

grove motoriek

Achtergronden

 

Ontwikkelingsgeld

Grove motoriek.
Neurologisch aspect

Ontwikkeling van de opricht­ en evenwichtsreacties en de rotaties van hoofd en romp. Door een keten van oprichtreacties komt het kind tot omrollen (zie voor meer informatie hoofdstuk 3).

Psychologisch aspect

Een kind dat zich kan omrollen verruimt zijn exploratiemogelijkheden.

   
Onderzoekleeftijd

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)

37-38 weken

97,2 %

39-40 weken

97,4 %

  NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc.
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Het kind ligt op zijn rug op de onderzoektafel.

Uitvoering onderzoek

De onderzoeker stimuleert het kind tot omrollen door bijvoorbeeld een speeltje in het gezichtsveld van het kind te houden en dit vervolgens naast het hoofd te leggen zodat het kind moet omrollen om het te kunnen pakken. Vervolgens stimuleert hij het kind tot terugrollen van de buik op de rug door het een speeltje voor te houden en het omhoog te bewegen, waardoor het kind wordt gestimuleerd om het te grijpen. De onderzoeker mag het kind niet aanraken.

Observatie

De onderzoeker observeert of het kind van de rug op de buik rolt en omgekeerd. Dit omrollen is een min of meer bewuste actie van het kind. Het moet onderscheiden worden van ‘omvallen’, dat zuigelingen al op de leeftijd van één maand kunnen vertonen. Dit doet zich voor wanneer de zuigeling in buikligging zijn hoofd plotseling heft, waardoor hij, bij gebrek aan coördinatie en beheersing van hals­, arm­ en rugmusculatuur, omvalt naar de rug.

Anamnese

Als het gewenste gedrag niet kan worden geobserveerd, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Hebt u ... meerdere malen zien omrollen van de buik naar de rug en omgekeerd?”

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind rolt van de rug op de buik en omgekeerd

of

het kind rolt van de rug op de buik en gaat vervolgens zitten met romprotatie

Negatief

Het kind rolt in het geheel niet om

of

het kind rolt alleen van de buik op de rug, maar niet omgekeerd

of

het kind rolt alleen van de rug naar de buik en niet terug

en

bovenstaande vraag wordt door de ouder ontkennend beantwoord.

   
Registratie

+ Bij geobserveerde positieve respons.

M Bij anamnestisch positieve respons.

- Bij negatieve respons: onder ‘opmerkingen’ vermelden op grond waarvande negatieve beoordeling werd gegeven (bijvoorbeeld ‘rolt niet om’ of ‘rolt alleen van buik naar rug’).

Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Advies

Adviseer ouders om de grofmotorische ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van de romprotatie (bijvoorbeeld speeltjes op een bepaalde manier aanbieden).

   
Overweging

Kinderen die veel tijd in een ‘maxi­cosi’ doorbrengen kunnen wegensgebrek aan oefening dit kenmerk later tonen. Dit geldt ook voor kinderen die nooit op de buik worden gelegd.

Dit kenmerk is ook van belang voor de JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk