25. Trekt eigen kledingstuk aan

fijne motoriek, adaptatie, persoonlijkheid en sociaal gedrag

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Persoonlijkheid en sociaal gedrag, grove en fijne motoriek, adaptatie.
Neurologisch aspect

Coördinatie

Psychologisch aspect

Het kunnen aantrekken van de eigen kleding (dus géén verkleedkleren) is een indicatie voor de mate van zelfstandigheid van het kind.
Voorwaarden zijn enerzijds dat het kind de gelegenheid krijgt en aangrijpt om deze dagelijks terugkerende handeling zelf uit te voeren. Het kind moet hiervoor zijn lichaamsschema kennen.

   
Onderzoekleeftijd

 

Aanbevolen leeftijd

42 maanden (3,5 jaar).

Spreiding1

39 -­ 58 maanden (168 ­- 251 weken)2

   1De spreiding zoals hier weergegeven geeft de hoogst en laagst gevonden P90-leeftijd aan. P90 is de leeftijd waarop 90% van de kinderen positief scoort. In de internationale literatuur worden hiervoor verschillende leeftijden gevonden.
2Voor dit kenmerk zijn voor verschillende leeftijden nog geen referentiewaarden beschikbaar.
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Niet bepaald.

Uitvoering onderzoek

Geen bepaalde handeling.

Observatie

De onderzoeker observeert tijdens het consult of het kind een kledingstuk zelf aantrekt (bijvoorbeeld broek, T­shirt, sokken, schoenen). Een goede gelegenheid hiervoor is aan het eind van het lichamelijk onderzoek.

Anamnese

Indien dit gedrag niet kan worden geobserveerd, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Trekt ... zelf wel eens zijn eigen kleren aan?” Zo ja: “Kunt u een voorbeeld geven?” Het aantrekken van verkleedkleren wordt buiten beschouwing gelaten aangezien deze meestal te ruim zijn.

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind trekt eigen kledingstuk(ken) en/of schoen(en) aan. Het resultaat hoeft niet perfect te zijn. Ook als het hemd achterstevoren of een schoen aan de verkeerde voet worden aangetrokken, mag dat als een positieve respons gelden. Met een rits, knopen en schoenveters mag worden geholpen.

Negatief

Het kind trekt geen eigen kledingstukken of schoenen aan

en

de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend.

   
Registratie

+ Bij geobserveerde positieve respons

M Bij anamnestisch positieve respons

- ­ Bij negatieve respons

Discipline

Alle disciplines mogen alle onderdelen.

Informatie over overleg / consultatie 

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Ga na en noteer bij opmerkingen of het kind ervaring heeft met het uit- en aantrekken van kleren. 

Advies  Adviseer ouders om zelfstandigheid van het kind te stimuleren.
Overweging

De mate waarin het kind thuis de gelegenheid heeft gehad zich aan te kleden, moet bij de interpretatie van een negatieve respons worden betrokken. Indien het kind die ervaring niet heeft, moet dit onder ‘opmerkingen’ worden vermeld.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk