DIY Van Wiechen video's

Met de "Do It Yourself Van Wiechen-filmpjes" kunnen ouders, voorafgaand aan het gesprek met de JGZ-professional, zelf naar de ontwikkeling van hun kind kijken. Vervolgens wordt tijdens het gesprek samen stilgestaan bij de ontwikkelingskenmerken, waarbij ouders ook hun vragen en/of twijfels kunnen bespreken. 

De filmpjes en oefeningen zijn bedoeld om de ouder te betrekken bij het ontwikkelingsonderzoek. Het vervangt niet het Van Wiechen onderzoek door de professional. Deze video's zijn niet geschikt als instructievideo's voor (nieuwe) professionals.

Werken met de video's binnen jouw organisatie

Wil je binnen jouw organisatie met de video's gaan werken? Of overweeg je dit? Lees ter inspiratie de werkinstructie, de informatie rondom registratie van de kenmerken in het DD-JGZ en de voorbeeldbrief voor ouders. De video's kunnen, voorafgaand aan een afspraak met de JGZ, met ouders gedeeld worden.

Video's via vragenlijst delen met ouders

Je kunt onderstaande link 1 à 2 weken voor de afspraak met de JGZ delen met ouders. Ouders worden dan naar de video's geleid die het beste pasen bij de leeftijd van hun kind. Na het invullen van de vragenlijst over het Van Wiechenonderzoek worden ouders naar hun ervaringen met de video's gevraagd, zodat TNO daar onderzoek naar kan doen.

Link naar de vragenlijst met de video's voor ouders: https://survey.tno.nl/filmpjes

Let op: Bovenstaande link is alleen bedoeld voor ouders. De data die via deze link verkregen wordt, wordt opgeslagen en het aantal bezoekers wordt gemonitord. Professionals die de vragenlijst met video's voor ouders zelf willen bekijken, kunnen dat doen via deze link

Bekijk ook het nieuwsbericht rondom de DIY-video's >

Ondersteunend materiaal DIY-video's

  • Werkinstructie: In deze voorbeeld-werkinstructie vind je alle belangrijke informatie rondom de DIY-vragenlijst en de video's, ter inspiratie om binnen je eigen organisatie ermee aan de slag te gaan. Download de werkinstructie 
  • Voorbeeldbrief: Bekijk de voorbeeldbrief voor ouder(s)/verzorger(s) met kind. Het advies is om deze brief 1-2 weken voor de afspraak naar de ouder(s)/verzorger(s) te versturen. Aangezien deze brief een link voor ouders bevat en het onderzoek van TNO nog gaande is, mag deze link nog niet op websites getoond worden. De link mag alleen naar ouders gestuurd worden via de brief/mail. Download de voorbeeldbrief
  • Registratie: Lees over de registratie van de DIY Van Wiechen in het DD-JGZ. Dit is door de landelijke instructeurs Van Wiechen opgesteld. De Van Wiechen instructeurs van de JGZ-organisaties maken nadere afspraken over hoe zij het precies in hun eigen DD-JGZ noteren. Download de suggesties voor notatie

Contact

Heb je vragen of opmerkingen rondom de DIY Van Wiechen video's? Neem contact op met TNO via diy@tno.nl

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl