Visiedocument Preventie zorg voor jeugd

De visie 'Preventieve Zorg voor jeugd' begint bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ heeft een brede systeemblik op kinderen en ouders, een ruime expertise en is van oudsher laagdrempelig toegankelijk. Vanuit die basis presenteerden we een nieuw aanbod, dat we 'Preventieve Zorg voor Jeugd' (PZJ) noemen. Hierin is naast de uitvoer van het basistakenpakket ook ruimte voor uitvoer van taken binnen de andere wettelijke kaders.

Je kunt het visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd downloaden. 

Interactieve tekening positionering JGZ

In deze interactieve tekening is het dynamische werkveld van de JGZ verbeeld en de spil- en brugfunctie die JGZ vervult tussen de verschillende spelers (symbolisch als eilandjes weergegeven). Deze tekening kan worden gebruikt om op eenvoudige en snelle wijze aan stakeholders toe te lichten wat de JGZ doet. De tekening is ook een goed hulpmiddel om in de eigen organisatie het gesprek te voeren over de kwaliteit. Hoe borgen we de kwaliteit in onze organisatie, hoe verbeteren we de kwaliteit en hoe laten we dat zien?

NB: Gebruik van de tekening: via de + tekens wordt de manier van werken, de doelgroepen en de verbinding toegelicht. Klik je op de lampjes, dan verschijnen er tips uit de praktijk die direct toepasbaar zijn.

Deel dit met je netwerk