Uitvoering

Om een kwalitatief hoogwaardig Basispakket JGZ te kunnen samenstellen is het nodig te beschikken over inhoudelijk bouwstenen van goede kwaliteit. Zo kan de JGZ het Basispakket JGZ adequaat en op maat samenstellen, afhankelijk van de lokale en regionale behoeften en afspraken die zijn gemaakt.

De JGZ is onderdeel van de publieke gezondheidszorg en heeft als doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid en de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (VWS, 2013). De JGZ levert een belangrijke bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen dat tot gezondheidswinst leidt. Het bijzondere aan de JGZ is, vergeleken met curatieve gezondheidszorg en jeugdhulp, dat zij populatiegericht is, alle kinderen in beeld wil hebben en een preventief karakter heeft (De Winter, 2013).

De JGZ is binnen de publieke gezondheidszorg het specialisme dat de interactie tussen de biologische, genetische kenmerken van het kind en zijn (im)materiële omgevingsfactoren beoordeelt.

Downloads uitvoeringsvarianten

Deel dit met je netwerk