Vaardigheden

Een breed gedragen beleidsadvies kan alleen ontstaan door samen te werken, binnen je eigen afdeling en organisatie en ook daarbuiten met externe partijen. 

  • De handreiking ‘Beter Samen’ biedt ondersteuning om te komen tot effectieve samenwerking.
  • Dat werken aan de relatie adviseur geadviseerde loont, wordt duidelijk in het artikel ‘Samen investeren in kwaliteit JGZ’.
  • Over de vaardigheden die van belang zijn voor beleidsadvisering is veel geschreven. Een selectie van wat meer algemene boeken is te vinden in de map Algemeen. De aanbevolen boeken op deze pagina, gaan in op specifieke vaardigheden. In het overzicht vindt u informatie over het boek over Storytelling: een manier om betekenis te geven aan de ‘harde onderbouwing’ van je beleidsadvies. 

Voor de tot stand koming van de toolbox is samen gewerkt met JGZ-organisaties en gemeenten. In onze gesprekken met deze partijen werden veel tips en trucs opgehaald die we graag delen. Binnenkort verschijnt Tips & Trucs uit de praktijk waarin ze allemaal te vinden zijn.

Opleidingen

Voor opleidingen en cursussen op dit gebied zie:

Deel dit met je netwerk