Gegevens

Gegevens onderbouwen beleidsadviezen. Voor de JGZ is het DD JGZ een belangrijke gegevensbron. Het instrument Jeugd In Beeld (JIB) is ontwikkeld voor de ontsluiting van gegevens uit het DD JGZ, voor en door JGZ-organisaties. Het NCJ is medeverantwoordelijk voor JIB. Daarom is er veel informatie over dit onderwerp te vinden op de website van het NCJ: o.a. een filmpje over de systematiek, een voorbeeldrapportage en in het document met indicatoren zijn ook de JIB-indicatoren opgesomd. Deze zijn terug te vinden bij de pagina van Jeugd in Beeld. Voor een eerste indruk van Jeugd In Beeld is de flyer over dit onderwerp beschikbaar.

Daarnaast zijn er heel veel andere databronnen waar je uit kunt putten. We geven hier een aantal linkjes naar websites waarvan je gebruik kunt maken:

  • Waar staat je gemeente? Met de prestaties van gemeenten op verschillende maatschappelijke thema's, zoals woon- en leefklimaat, veiligheid, duurzaameid en lokale economie. In Kinderen In Tel (onderdeel van woon- en leefklimaat) worden indicatoren gegeven.
  • StatLine is de elektronische databank van het CBS, waarin je zelf tabellen en grafieken kunt samenstellen. Er is een databank specifiek over jeugd ontwikkeld. Daarnaast zijn wat meer algemene cijfers over jongeren en bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling interessant.
  • De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie, op papier en op internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd. De uitvoering van de Jeugdmonitor is in handen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle uitkomsten in de Jeugdmonitor zijn beschikbaar via de Jeugddatabase, de elektronische databank van het CBS (zie hiervoor: StatLine). De uitkomsten kun je daar bekijken, printen of opslaan.

    In de Jeugdmonitor zijn zoveel mogelijk indicatoren op regionaal niveau beschikbaar. Deze gegevens worden gepresenteerd in de Lokale jeugdspiegel en in de Jeugddatabase.

    Landelijk zijn veel indicatoren ontwikkeld waar je gebruik van kunt maken. Wij geven een overzicht van relevante indicatoren voor de JGZ.

    Een genuanceerd beeld over de rol van gegevens als het gaat om kwaliteit en daarmee ook om beleid, is te vinden in het artikel Zin en onzin van kwaliteitsindicatoren in de Zorg.
  • Cijfers zijn niet saai. Cijfers kunnen ook op een interessante manier worden gepresenteerd. 

Deel dit met je netwerk