Beleidsadvisering

Beleidsadvisering (adviseren ten behoeve van collectieve maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen) is onderdeel van het Basispakket JGZ. Het is belangrijk om op basis van informatie verkregen uit de individuele contacten, op collectief niveau te adviseren. Deze informatie gebruik je voor beleidsvorming op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op wensen en behoeften van de gemeente of andere samenwerkingspartners, zoals scholen. De rol die de JGZ daarin heeft, wordt gezien als een aanvulling op de rol die de GGD heeft ten aanzien van epidemiologisch onderzoek en beleidsadvisering.

Toolbox beleidsadvisering

Ter ondersteuning van het JGZ-veld is de toolbox beleidsadvisering samengesteld in samenwerking met JGZ-organisaties, gemeenten, ActiZ, GGD GHOR NL, VNG, beroepsverenigingen en NJi. Hij is bedoeld voor JGZ-professionals op uitvoerend-, staf/beleids- en managementniveau. 

De toolbox bestaat uit een drietal onderdelen:

Per onderdeel zijn artikelen, presentaties, filmpjes, linkjes en andere producten opgenomen die naar behoefte kunnen worden gebruikt.

De toolbox wordt regelmatig aangevuld. Graag maken we daarbij gebruik van producten die jullie hebben ontwikkeld of ontdekt. Op die manier vullen we met elkaar de toolbox.

 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Marga Beckers

Telefoon: 06 - 53 97 53 19

E-mail: mbeckers@ncj.nl