Uitvoeringskader JGZ

De jeugdgezondheidszorg als sector opereert binnen bepaalde wettelijke kaders. Deze zijn vastgelegd in wetten en in het Basispakket JGZ.

Daarnaast zijn er voor JGZ-professionals tools beschikbaar om hun werk overzicht en structuur te geven. Bijvoorbeeld het Landelijk Professioneel Kader en de Richtlijnen.

Visiedocument Preventie

Het visiedocument geeft een langetermijnvisie weer waarin het domein Jeugd één geheel is en beschrijft een nieuw type professional.

Download het visiedocument

Wettelijk kader Basispakket JGZ

De jeugdgezondheidszorg heeft bij al haar activiteiten te maken met bepaalde wet- en regelgeving.

Bekijk het wettelijk kader

Landelijk Professioneel Kader

Het Landelijk Professioneel Kader geeft per ontwikkelingsfase van een kind aan wanneer JGZ-organisaties onderdelen uit het Basispakket JGZ moeten aanbieden.

Bekijk het Landelijk Professioneel Kader


Basispakket JGZ

In het Basispakket JGZ staat welke activiteiten de jeugdgezondheidszorg aan elk kind in Nederland moet aanbieden.

Ga naar het Basispakket JGZ

Richtlijnen & Instrumenten

De jeugdgezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en instrumenten.

Ga naar de richtlijnen & instrumenten