Week van de Ouder

Van 1 t/m 7 juni 2022 vindt de vijfde editie van de Week van de Ouder plaats. Een initiatief om aandacht te vragen voor aansluiting bij de leefwereld van ouders en hun ouderschap.

Aanleiding voor de Week van de Ouder is de door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen ‘Internationale Dag van de Ouders’ op 1 juni. Uitgeroepen in 2012 om ouders in alle delen van de wereld te waarderen voor hun onzelfzuchtige en levenslange toewijding aan hun kinderen.

“Elk kind heeft recht op een ouder die zich gezien of gehoord voelt. Een ouder die zich gezien en gehoord voelt, heeft automatisch meer ruimte om het kind te zien en horen.” José Koster, ouderschapsdeskundige

Week van de ouder 2022

Tijdens deze week wordt extra aandacht gevraagd voor het aansluiten bij ouders en ouderschap. Dit jaar staat het thema 'Welbevinden van Ouders' centraal.

Je prettig voelen in het ouderschap is belangrijk voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Ouderschap kent drie belangrijke componenten:

  • Het welzijn van de ouder. Als een ouder goed in zijn/haar vel zit is dat van grote invloed op de manier van opvoeden en reageren op het kind. De ouder is geduldiger, vrolijker en kan beter relativeren. Wanneer de ouder het druk heeft of stress ervaart, is het moeilijker om dat positieve gevoel vast te houden en daarmee van invloed op het contact met het kind.
  • Het opvoedvertrouwen. Ouderschap maakt kwetsbaar. Alle ouders ervaren momenten van onzekerheid en hebben behoefte aan positieve bevestiging. Krachtig ouderschap groeit als een ouder het vertrouwen heeft dat hij/zij het goed doet en het gevoel heeft dat hij/zij competent is.
  • De ouderschapsbeleving. De manier waarop de ouder het ouderschap beleeft, wordt door veel factoren bepaald: het persoonlijk functioneren, de invloed van het ouderschap op de partnerrelatie, het sociale leven en de carrière, kindfactoren, maar ook sociaaleconomische omstandigheden. Een positieve ouderschapsbeleving draagt in belangrijke mate bij aan de veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen.

De buffers van ouderschap vormen het veerkrachtsysteem van ouders en beschermen bij ongunstige en zware omstandigheden. Lees hier meer over in de Praktijktool 'Buffers: het veerkrachtssysteem van ouders.' Zie ook de verschillende video's over het belang van aansluiten bij ouders. En de pagina voor inspiratie en tools.

Informatie over het welbevinden van ouders

Magazine 'Goed voor jezelf zorgen'

Als het goed gaat met jou als ouder of opvoeder voel je je prettig en kun je beter voor je kind zorgen. Ook geef je een goed voorbeeld. In dit online magazine lees je verhalen van ouders en professionals over dit onderwerp. Hier is tevens een artikel over ouderschap in situaties van oorlog te vinden. 

Magazine 'Meer oog voor ouders'

Ouders zijn niet alleen opvoeders. Om hen optimaal te ondersteunen in hun opvoederschap moet je ook aandacht hebben voor hoe het met ouders zélf gaat. In het Augeo magazine 'Meer oog voor ouders' lees je waardevolle informatie, tips en achtergronden die je daarbij helpen.

Campagne 'Ode aan ouders'

Een gezonde start en steun voor ouders en verzorgers ─ juist tijdens de eerste 1.000 dagen ─ is enorm belangrijk. In de landelijke campagne 'Ode aan ouders' van het programma Gezonde Generatie van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen is de boodschap: 'Ouderschap hoef je niet alleen te doen en steun/hulp vragen is oké!'

Vijf pijlers welbevinden

Het Nederlands Jeugdinstituut onderscheidt vijf pijlers die het welbevinden van ouders beïnvloeden. Bekijk het dossier ouderschap en opvoeden voor professionals.    

Impact complex geboorteverhaal

De organisatie Veer-Krachtige Ouders wil meer bewustzijn creëren bij (zorg)professionals voor de impact van ouderschap wanneer een ouder te maken krijgt met een complex geboorteverhaal, zoals vroeggeboorte. Ouders belanden dan in een rollercoaster aan emoties, waarin het welbevinden van ouders enorm op de proef wordt gesteld. 1 op de 3 ouders ontwikkelt PTSS. Als (zorg)professional ben jij hun houvast, hun veilige baken. Daarom ondersteunen zij jou door inzicht te geven in de beleving en behoeften van ouders en hoe je daar het best bij aan kan sluiten. Klik hier voor meer informatie.   

In de academy is voor (zorg)professionals de e-learning Ouderperspectief te vinden, waarin je mee wordt genomen in de belevingswereld van ouders(schap) wanneer je te maken krijgt met een complex geboorteverhaal. Want de eerste 1000 dagen van een ouder zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind!

Het welbevinden van (chronisch) zieke ouders

De helft van de Nederlanders is chronisch ziek. En een deel daarvan is óók vader of moeder. Hoe is het wanneer ziekte een dominante rol speelt in je leven als ouder? Welke invloed heeft chronisch ziek zijn op het ouderschap en het gezinsleven?

Het project 'Niet alleen ziek' van stichting BMP is bedoeld om de impact van langdurige ziekte op ouderschap en opvoeden te onderzoeken, onder te aandacht te brengen en van handelingsperspectieven te voorzien. Inzet is om de kringen van stiltes binnen en buiten gezinnen rond dit onderwerp te doorbreken.

Luister hier de podcasts waarin journalist Maarten Dallinga met ouders praat over de impact van langdurige ziekte op het ouderschap en gezinsleven. Tijdens het eerste seizoen sprak hij met vier moeders en in het tweede seizoen vertellen drie vaders hun verhaal.

Praat mee #aansluitenbijouders

Praat mee over aansluiten bij ouders door gebruik te maken van de hashtag #aansluitenbijouders.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Nynke Steenbergen

Telefoon: 06 - 28 27 00 76

E-mail: nsteenbergen@ncj.nl