Week van de Ouder

Van 1 t/m 7 juni 2020 heeft voor de derde keer de Week van de Ouder plaatsgevonden. Een initiatief om aandacht te vragen voor aansluiting bij de leefwereld van ouders en hun ouderschap. Dit jaar stond het veerkracht systeem van ouders, de buffers van ouderschap, centraal. Dagelijks waren verschillende bijdragen te volgen en er was een wrap up van de week met een terugblik tijdens JGZ! op 9 juni.

Aanleiding voor de Week van de Ouder is de door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen ‘Internationale Dag van de Ouders’ op 1 juni. Uitgeroepen in 2012 om ouders in alle delen van de wereld te waarderen voor hun onzelfzuchtige en levenslange toewijding aan hun kinderen.

“Elk kind heeft recht op een ouder die zich gezien of gehoord voelt. Een ouder die zich gezien en gehoord voelt, heeft automatisch meer ruimte om het kind te zien en horen.” José Koster, ouderschapsdeskundige

Doe mee!

Tijdens de derde editie van de Week van de Ouder stond het veerkracht systeem van ouders, de buffers van ouderschap, centraal. Volgens de ouderschapstheorie van Alice van der Pas bestaat het veerkrachtsysteem van ouders uit vier buffers. De vier buffers bestaan uit:

  1. een solidaire gemeenschap,
  2. een goede taakverdeling
  3. het innemen van een metapositie
  4. 'goede ouder'- ervaringen

Om aandacht te generen voor de veerkracht van ouders is tijdens de Week van de Ouder via dit themadossier en onze social media kanalen dieper ingaan op de vier buffers.

Programma Week van de Ouder 2020

De Week van de Ouder startte met een inleiding van de ouderschaptheorie en de vier buffers die gezamenlijk het veerkrachtsysteem van ouders vormen. Ouderschapsdeskundige José Koster heeft de vier buffers en het belang van de buffers toelicht.

Renate van Leeuwen van Ouderwijzer nam ons mee in de praktijk van Ouderwijzer en de bundeling van krachten in de gemeente Geldrop-Mierlo om samen een steunende en solidaire gemeente voor ouders te creëren. 

Anke Elze de Jong, oprichtster van het ouderplatform Zuid Holland Zuid, heeft het gehad over haar werk in de ondersteuning van ouders met zorg- en school-problemen en NCJ-adviseur Mark Weghorst besprak het belang van oudergerichte organisaties.

Marjet Winsemius, directeur van de Stichting Voor Werkende Ouders, schreef een artikel over partnerverlof en de taakverdeling tussen werk, gezin en zorg. 

Wim Goossens, expertdocent aan de Zuyd Hogeschool, nam ons in een podcast en een video mee in het samenvoegen van ouderlijke kennis en professionele kennis en de oudergerichte organisatie.

Ouderschapsdeskundige Janneke van Bockel vroeg zich in een column af wat Alice van der Pas zou zeggen over alle berichten in het nieuws aangaande kwetsbare gezinnen in de coronacrisis. 

Edith Raap, docent ouderbegeleiding, besprak de basisprincipes om oudergericht te kunnen werken.

Voor de ‘goede ouder ervaringen’ schonken we aandacht aan de podcast serie van Merel Steinweg ‘over ouderschap’ van CJG Capelle aan den IJssel. In deze podcasts vertellen tien ouders over hun ervaringen als ouders. 

En tenslotte brak Peter de Vries een lans voor ouders als pleitbezorgers.

JGZ Live!

Afsluitend vond een online JGZ Live! themabijeenkomst plaats met de verschillende experts en keken we terug op de Week van de Ouder door met elkaar het gesprek aan te gaan over ouderschap en hoe je de buffers van ouders kan versterken. Vragen die besproken werden tijdens deze bijeenkomst: hoe kun je de buffers meenemen in je werk? Waar ga je mee door, waar ga je mee beginnen en waar ga je wellicht mee stoppen? 

Na afloop van de de JGZ Live! bijeenkomst is de praktijktool: ‘Buffers: het veerkrachtsysteem van ouders’ gelanceerd. In de praktijktool worden de artikelen rondom de buffers gedeeld en wordt er bovendien gereflecteerd op de verbinding van de artikelen met de buffers. 

Praat mee #aansluitenbijouders

Praat mee over aansluiten bij ouders door gebruik te maken van de hashtag #aansluitenbijouders.

Meedenken over de Week van de Ouder 2021?

De Week van de Ouder is in ontwikkeling en de ambitie is dat de week de komende jaren uitgroeit tot een landelijke actieweek. Met bijvoorbeeld een campagnewebsite waar activiteiten kunnen worden aangemeld. Dat kunnen wij niet alleen! Heb je ideeën voor de Week van de Ouder? Neem contact op via ouderschap@ncj.nl.

Deel dit met je netwerk

Blijf op de hoogte!

Tijdens de Week van de Ouder staan we elke dag stil bij een buffer over de veerkracht van ouders. Wil je dagelijks de artikelen en andere bijdragen automatisch in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in!

Houd mij op de hoogte >

Contactpersoon
Ouderschap

Nynke Steenbergen

Telefoon: 06 - 28 27 00 76

E-mail: ouderschap@ncj.nl