Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat staat gelijk aan 18 procent, ofwel ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Net als veel andere maatschappelijke achterstanden wordt laaggeletterd van generatie op generatie doorgegeven. Preventie is daarom van groot belang.

Laaggeletterdheid is ook verbonden met gezondheidsproblemen. Laaggeletterden hebben vaker last van bepaalde ziekten en aandoeningen, zoals astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en psychische problemen. 

Meer cijfers en feiten kun je vinden op de website van Stichting Lezen & Schrijven

JGZ en geletterdheid

In de eerste levensjaren wordt het fundament gelegd voor de latere taalvaardigheid. Ouders hebben een enorme invloed op de taalontwikkeling van hun kinderen. Als ouders laaggeletterd zijn is de kans groot dat ze hun eigen taalproblemen doorgeven aan hun kinderen, net zoals zij zelf hun taalproblemen hebben ‘gekregen’ van hun ouders. Om deze cyclus te doorbreken is het belangrijk dat ouders ondersteund worden om te praten, zingen
en voorlezen met hun kind.

Alle ouders, ook laaggeletterde ouders, kunnen met de juiste ondersteuning of interventie een taalrijke thuisomgeving creëren. Als kwetsbare ouders zo vroeg mogelijk begeleiding en ondersteuning krijgen, kan dit betekenen dat een kind alsnog een goede start kan maken. 

Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en leesniveau van de ouders zelf om daarmee voor meer aandacht voor taal in het gezin te zorgen. Het verhogen van het taal- en leesniveau van een ouder heeft bovendien positieve gevolgen voor zowel haar of zijn gezondheid als haar of zijn maatschappelijke participatie.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) ziet 96 procent van de kinderen en hun ouders; een unieke en zeer waardevolle positie.

Inspiratie en Tools

Goede basisvaardigheden verhogen de zelfredzaamheid en de sociale en maatschappelijke participatie. Onderstaande hulpmiddelen kun je gebruiken voor ouders en het gezin.

Organisaties, samenwerkingsverbanden en initiatieven die zich richten op de aanpak van laaggeletterdheid: 

Tools voor de praktijk:

E-learnings voor professionals:

Projecten/initiatieven gericht op ouderbetrokkenheid, taalontwikkeling en leesbevordering:

Achtergrondinformatie:

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

Alliantie gezondheid en geletterdheid

Het NCJ is partner van de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Deze alliantie richt zich onder andere op het agenderen van laaggeletterdheid, vroeg signaleren van laaggeletterden en hen doorverwijzen naar een Taalhuis. Bekijk waar het NCJ zich voor inzet