Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat staat gelijk aan 18 procent, ofwel ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Net als veel andere maatschappelijke achterstanden wordt laaggeletterd van generatie op generatie doorgegeven. Preventie is daarom van groot belang.

Laaggeletterdheid is ook verbonden met gezondheidsproblemen. Laaggeletterden hebben vaker last van bepaalde ziekten en aandoeningen, zoals astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en psychische problemen. 

Meer cijfers en feiten kun je vinden op de website van Stichting Lezen & Schrijven

JGZ en geletterdheid

Als kwetsbare ouders zo vroeg mogelijk begeleiding en ondersteuning krijgen, kan dit betekenen dat het kind alsnog een goede start krijgt. Bovendien heeft dit positieve gevolgen voor zowel de gezondheid van de ouder als zijn of haar maatschappelijke participatie. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) ziet 96 procent van de kinderen en hun ouders; een unieke en zeer waardevolle positie. 

Inspiratie en Tools

Goede basisvaardigheden verhogen de zelfredzaamheid en de sociale en maatschappelijke participatie. Onderstaande hulpmiddelen kun je gebruiken.

Organisaties, samenwerkingsverbanden en initiatieven die zich richten op de aanpak van laaggeletterdheid: 

Tools voor de praktijk:

E-learnings voor professionals:

Projecten/initiatieven gericht op ouderbetrokkenheid, taalontwikkeling en leesbevordering:

Achtergrondinformatie:

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Marga Beckers

Telefoon: 06 - 53 97 53 19

E-mail: mbeckers@ncj.nl

Alliantie gezondheid en geletterdheid

Het NCJ is partner van de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Deze alliantie richt zich onder andere op het agenderen van laaggeletterdheid, vroeg signaleren van laaggeletterden en hen doorverwijzen naar een Taalhuis. Bekijk waar het NCJ zich voor inzet