Kosten en Baten

Aan de implementatie en borging van SamenStarten zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer aan deze randvoorwaarden wordt voldaan kan de JGZ-organisatie door middel van SamenStarten bijdragen aan het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van jonge kinderen.

Randvoorwaarden

Vanaf januari 2021 worden de trainingen anders georganiseerd. Voor meer informatie over de kosten neem contact op met Nicolle Verstraeten of Ondine Engels via samenstarten@ncj.nl.

De kosten van de implementatie en borging van SamenStarten zijn afhankelijk van diverse keuzes die de organisatie maakt en de ervaring van de professionals. Een SamenStarten-organisatie dient in ieder geval met de volgende punten rekening te houden:

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen:

 • Tijdsinvestering: deelname kick-off, basistraining SamenStarten (één dag), individueel video-coachingstraject, individuele training in het maken van opnames (optioneel)
 • Kwaliteitsborging aan de hand van video-opnamen en supervisies onder leiding van de SamenStarten-VIB-er (2 à 3 keer 3 uur afhankelijk van de ervaring)
 • Uitvoering: uitbreiding van het 8 weken contactmoment met 15 minuten bij ieder kind 

Interne SamenStarten-VIB-er (optioneel):

 • Tijdinvestering: individuele training VIB-SamenStarten, supervisie door SamenStarten-VIB-opleider (10 bijeenkomsten van 2 uur), tussenbeoordeling en certificering door AIT.
 • Kwaliteitsborging aan de hand van supervisies en deelname aan studiedag AIT.
 • Uitvoering: begeleiden van de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van eigen organisatie zowel tijdens het video-coachingstraject als tijdens de supervisies.

SamenStarten-organisatie:

 • Het aanstellen van een SamenStarten-coördinator
 • Draagvlak binnen de eigen organisatie en de ketenpartners in het sociale jeugddomein
 • Verplichte training van de JGZ-professionals
 • Aanpassing van het Digitale Dossier JGZ 
 • Borgingstraject: bij- en nascholing, inventariseren, ontwikkelen en updaten van het zorgaanbod

Dit levert SamenStarten op

Uit ervaringen en onderzoek blijkt dat een succesvolle implementatie en borging van SamenStarten kan leiden tot de volgende voordelen:

 • Een verbeterde consultvoering, zowel inhoudelijk als op het gebied van gespreksvaardigheden
 • Een verbeterde aansluiting bij de behoefte van de ouders
 • Vaker en eerder kunnen identificeren van de risico’s voor psychosociale problemen bij jonge kinderen
 • Monitoring van de ontwikkeling van het jonge kind door middel van het stapsgewijze volgsysteem
 • Snellere toeleiding naar passende ondersteuning voor het gezin
 • Een verbeterde samenwerking met de partners binnen het brede jeugddomein
 • Continue aandacht voor de professionele ontwikkeling van de JGZ-professionals door het uitgebreide implementatie- en borgingstraject

Ondersteuning door het NCJ

Het NCJ sluit met de SamenStarten uitvoerende organisaties een overeenkomst waarin de beheerfunctie wordt beschreven. Aangesloten organisaties hebben toegang tot producten en activiteiten van het NCJ om SamenStarten optimaal te implementeren:

 • Een besloten online omgeving met extra informatie en downloadbaar materiaal
 • Actuele informatie over de methodiek
 • Bijeenkomsten voor SamenStarten-betrokkenen, zoals de coördinatoren en managers
 • Het NCJ inventariseert de behoefte rondom de (door)ontwikkeling van SamenStarten
 • Het NCJ verkent kansen om JGZ-methodieken te versterken en te verbinden
 • Accreditatie voor de basistraining SamenStarten
 • Hulpmiddelen voor de registratie
 • Het NCJ staat altijd klaar bij overleg en ondersteuning

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
SamenStarten

Nic├┤lle Verstraeten

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: samenstarten@ncj.nl