Hoofdkussen

Advies

  • Niet gebruiken vóór de leeftijd van twee jaar.

Beoordeling

Een hoofdkussen is riskant en niet functioneel in babywieg of -bedje, omdat een baby er met neus en mond in kan verzinken. Niet gebruiken vóór de leeftijd van 2 jaar.

Niet gebruiken geldt ook voor alle typen kussentjes die voor baby’s van 0 tot 18 maanden worden aangeboden om plat- of scheefhoofdigheid te bestrijden. Er is geen onderzoek bekend dat aantoont dat ze effectief zijn. Deze zogenaamde Plagiocephaly pillows hebben allerlei vormen (rond, vierkant, gebogen) en vele merk- en fantasienamen, zoals BabyDorm (Simonatal), Baby Moon pillow, Mimos pillow, Lovenest, Lilla Kuddis, Theraline, Goi goi, Infant pillow, Picci, Toddler pillow, Head Bed pillow, Baby’s melon, Bakoki, etc., (zie ook de productbeoordelingen hieronder).

Waarschuwing: Een beweeglijk wordende baby maakt zich los van zo’n kussentje, dat vervolgens voor het kind tijdens het slapen een riskant object wordt. Bovendien is het heel goed mogelijk om zonder hulpmiddel het ontstaan van een plat of scheef hoofd te voorkomen. Zie de adviezen Veilig SlapenVragen en Informatie en de pagina Scheefhoofdigheid.

Productbeoordeling

Verschillende soorten (hoofd)kussens die onder de onderstaande merknamen worden aangeboden worden hieronder besproken.

  • Airvent ComfortSleep
  • Anti-Refluxkussen
  • BabyDorm
  • BabyMoove Lovenest
  • Delta Baby, Rest Eazy of Rest EZ
  • Mimos Pillow

Airvent ComfortSleep
De Airvent ComfortSleep is een schuinoplopend, wigvormig hoofdkussen van polyurethaan schuim, door de producent (Mykko) omschreven als 'matrasje', bekleed met afneembare 'ademende' binnen- en buitenhoes, dat met elastische band om de matras en klittenband rond de spijlen in een bedje kan worden vastgezet.

Advies
Gebruik dit product niet. Raadpleeg bij problemen met reflux uw arts.

Beoordeling
De producent veronderstelt dat dit product een nuttig effect heeft op reflux en oorontsteking, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen. Sterker nog: een schuine stand kan wegens de bouw van een baby alleen effect hebben in buikligging, maar dat leidt tot een aanzienlijk verhoogd risico. Los daarvan is aanwezigheid van een kussen in de wieg, van welke aard ook, een aangetoonde risico verhogende factor. Een baby die, zoals de productinformatie in beeld brengt, met hoofd en schouderpartij op het schuin oplopende kussen wordt gelegd, zal niet zo blijven liggen en in problemen kunnen komen.
In de Verenigde Staten is eind september 2010 wegens het risico op dodelijke ongelukken en de onbewezen claim een verbod uitgevaardigd op deze hulpmiddelen.


Anti-Refluxkussen
Onder uiteenlopende namen worden in winkels en op internet steil tot zeer steil oplopende kussens aangeboden. Op sommige kan een baby worden gefixeerd (vastgelegd). Volgens de producenten is de schuine houding geschikt voor het tegengaan van gastroesofageale reflux.

Advies
Gebruik geen anti-refluxkussen, maar ga bij problemen naar uw consultatiebureau- of kinderarts.
Als een (kinder)arts inderdaad gastroesofageale reflux constateert, zal daar een behandeladvies op volgen, veelal te beginnen met adviezen over de wijze van voeden en verandering van de voeding.

Beoordeling
Vaak wordt een mondje teruggeven ook reflux genoemd, maar dat is meestal een verschijnsel dat bij baby’s veelvuldig voorkomt en gewoonlijk na verloop van enkele maanden vermindert en overgaat. De gedachte dat schuin omhoog zetten van het hoofdeinde van wiegje of ledikantje of het kind neerleggen op een schuin vlak daartegen zou helpen, is hardnekkig, maar wordt al vele jaren beschouwd als een misvatting die berust op achterhaald inzicht. Er is in diverse onderzoeken geen enkel bewezen nut gevonden.
Een uitzondering vormen voor te vroeg geboren zuigelingen, die baat kunnen hebben bij een schuine ligging op de buik. Omdat vooral buikligging een beduidend verhoogd risico is voor wiegendood, gelden dan bijzondere voorzieningen. Zoals permanente monitorbewaking.
Van onderzoek naar de veiligheid van anti-refluxkussens is niets bekend. Wel zijn er ongelukken mee gebeurd.


BabyDorm
BabyDorm (Simonatal) is een kussentje met een rond kuiltje. Volgens de Duitse fabrikant dient het kuiltje om afplatting of scheefgroei van het hoofd te voorkomen. Het kuiltje zou buikligging tegengaan, waardoor het risico op SIDS/wiegendood afneemt. Nederlandse aanbieders voegen toe dat gebruik wordt aangeraden door kinderartsen.

Advies
Voor de BabyDorm en vergelijkbare producten geldt het advies, niet aanschaffen.
Scheefgroei of afplatting van het babyhoofd is met oplettendheid en tijdig ingrijpen goed te voorkomen. Volg bij het constateren van een voorkeurshouding de adviezen op deze website en ga als u denkt de baby niet zelf te kunnen helpen voor advies naar het consultatiebureau.

Beoordeling
Een kussen en een baby in bed vormen altijd een gevaarlijke combinatie. Het risico op verstikking neemt aanmerkelijk toe. Bij het voorkomen van scheefgroei of afplatting speelt de ondergrond geen rol van betekenis. Het gaat om regelmatige afwisseling van de positie van het hoofd. Het product is overbodig en onnodig risicoverhogend. De bewering dat het kussentje wordt aangeraden door kinderartsen is ongeloofwaardig. Dat het kuiltje buikligging zou belemmeren is klinkklare onzin.


BabyMoove Lovenest
BabyMoove Lovenest is een hartvormig kussentje met een kuiltje dat is bedoeld om afplatting van het hoofd te voorkomen. Zie de beoordeling en het advies hierboven bij BabyDorm.


Delta Baby, Rest Easy of Rest EZ
De Delta Baby, Rest Easy of Rest EZ is een onder een hoek van 15 graden oplopend kussen, waarop de baby met bovenlichaam schuin omhoog zou moeten slapen. Volgens de fabrikant (Delta Diffusion) aanbevolen door kinderartsen om ademhaling en spijsvertering te bevorderen. Ook zou de kans op oorontsteking verminderen.

Advies
Gebruik dit product niet. Raadpleeg bij problemen met reflux uw arts.

Beoordeling
Aanbevelingen door een kinderarts zijn hoogst onwaarschijnlijk, omdat niets erop wijst dat de beweringen van de fabrikant juist zijn. Het kussen schept slechts onnodig risico, op de helling kan een kind gemakkelijk wegglijden. In de Verenigde Staten is eind september 2010 wegens het risico op dodelijke ongelukken en de onbewezen claims een verbod uitgevaardigd op enkele van deze hulpmiddelen en een dringend negatief gebruiksadvies voor de hele categorie.


Mimos Pillow
Dit is een kussentje met een kuiltje dat is bedoeld om afplatting van het hoofd te voorkomen. Zie de beoordeling en het advies hierboven bij BabyDorm.

Deel dit met je netwerk