Startpagina richtlijn: Preventie wiegendood (2009, Landelijke Samenwerkingsafspraken 2017)

In de richtlijn staan de adviezen beschreven die JGZ professionals aan ouders kunnen/moeten geven om wiegendood te voorkomen. Het gaat om voorlichting over welke factoren het risico op wiegendood verhogen en welke factoren het risico verlagen.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Samenvatting van aanbevelingen
  2. Pathogenese en risicofactoren
  3. Lichamelijk onderzoek en differentiaal diagnose
  4. Gerelateerde onderwerpen
  5. Zorg voor het getroffen gezin

Informatie voor ouders

LSA Preventie van Wiegendood

In 2017 is een Landelijke Samenwerkings Afspraak (LSA) Preventie van wiegendood gepubliceerd. Deze LSA sluit aan op de richtlijn en verbindt alle professionals die betrokken zijn bij de preventie van wiegendood. Download hier de LSA Preventie van Wiegendood, of bekijk de LSA online.

Colofon

Autorisatie
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA  
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: Juni 2009

Auteurs: J.H. Ruys, A.C. Engelberts, H.W.M. van Velzen-Mol

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw