Fopspeen

Advies

  • Gebruik de fopspeen weloverwogen en met mate. Voordat ermee wordt begonnen moet de borstvoeding goed op gang zijn en zonder haperen verlopen. Bij flesvoeding is wachten niet nodig.
  • Beperk het gebruik tot hulpmiddel bij het in slaap vallen, 's avonds en overdag. Doe dat wel consequent.
  • Het is verstandig om altijd een paar schone fopspenen beschikbaar te hebben.
  • Kook gebruikte fopspenen regelmatig uit en gooi weg wat kapot is.
  • Wen de baby met het oog op de ontwikkeling van het gebit rond de leeftijd van een jaar het speengebruik af.
  • De diverse combinaties van fopspeen en knuffel die worden aangeboden, bemoeilijken het met mate gebruiken en tijdig afbouwen en zijn daarom af te raden.

Beoordeling

Uit vele studies is gebleken dat verstandig gebruik van een fopspeen een veiligheidsbevorderende factor is. Het gaat vooral om het rustgevend effect en de invloed op de slaap van de baby. Of een speen beschermend is, hangt wel af van de wijze van gebruiken.

Gebruik de fopspeen weloverwogen en met mate. Voordat ermee wordt begonnen moet de borstvoeding goed op gang zijn en zonder haperen verlopen. Dat kan blijkens onderzoek al na twee weken het geval zijn. Bij flesvoeding is wachten niet nodig. Beperk het gebruik tot hulpmiddel bij het in slaap vallen, 's avonds en overdag. Doe dat wel consequent, want plotseling achterwege laten verstoort het zo belangrijke ritme van een baby en dat kan het beschermend effect wegnemen of doen omslaan in het tegendeel. Het is verstandig om altijd een paar schone spenen beschikbaar te hebben. Kook gebruikte spenen regelmatig uit en gooi weg wat kapot is.

De hele dag door een speen gebruiken kan middenoorontsteking en andere infecties bevorderen en de spraakontwikkeling belemmeren. Wen de baby met het oog op de ontwikkeling van het gebit rond de leeftijd van een jaar het speengebruik af.

De diverse combinaties van fopspeen en knuffel die worden aangeboden zoals de WubbaNub bemoeilijken het met mate gebruiken en tijdig afbouwen en zijn daarom af te raden.

Deel dit met je netwerk