Onderwerp

SamenStarten

SamenStarten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt.

Kosten en baten

Aan het succesvol implementeren van SamenStarten zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer hieraan voldaan wordt, kan de organisatie bijdragen aan het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van jonge kinderen.

Vanaf 1 november 2024 verdwijnt SamenStarten uit de Databank Effectieve Interventies. NCJ stopt met het landelijk beheer en ondersteuning van de interventie per 1-1-2025. 

Randvoorwaarden

De kosten van de implementatie en borging van SamenStarten zijn afhankelijk van diverse keuzes die de organisatie maakt en de ervaring van de professionals. Een SamenStarten-organisatie dient in ieder geval met de volgende punten rekening te houden:

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen:

 • Tijdsinvestering: deelname kick-off, basistraining SamenStarten (één dag), individueel video-coachingstraject, individuele training in het maken van opnames (optioneel).
 • Kwaliteitsborging aan de hand van video-opnamen en supervisies onder leiding van de SamenStarten-VIB-er (2 à 3 keer 3 uur afhankelijk van de ervaring).
 • Uitvoering: uitbreiding van het 8 weken contactmoment met 15 minuten bij ieder kind.

Interne SamenStarten-VIB-er (optioneel):

 • Tijdinvestering: individuele training VIB-SamenStarten, supervisie door SamenStarten-VIB-opleider (10 bijeenkomsten van 2 uur), tussenbeoordeling en certificering door AIT.
 • Kwaliteitsborging aan de hand van supervisies en deelname aan studiedag AIT.
 • Uitvoering: begeleiden van de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van eigen organisatie zowel tijdens het video-coachingstraject als tijdens de supervisies.

SamenStarten-organisatie:

 • Het aanstellen van een SamenStarten-coördinator.
 • Draagvlak binnen de eigen organisatie en de ketenpartners in het sociale jeugddomein.
 • Verplichte training van de JGZ-professionals.
 • Aanpassing van het Digitale Dossier JGZ.
 • Borgingstraject: bij- en nascholing, inventariseren, ontwikkelen en updaten van het zorgaanbod.

Dit levert SamenStarten op

Uit ervaringen en onderzoek blijkt dat een succesvolle implementatie en borging van SamenStarten kan leiden tot de volgende voordelen:

 • Een verbeterde consultvoering, zowel inhoudelijk als op het gebied van gespreksvaardigheden.
 • Een verbeterde aansluiting bij de behoefte van de ouders.
 • Vaker en eerder kunnen identificeren van de risico’s voor psychosociale problemen bij jonge kinderen.
 • Monitoring van de ontwikkeling van het jonge kind door middel van het stapsgewijze volgsysteem.
 • Snellere toeleiding naar passende ondersteuning voor het gezin.
 • Een verbeterde samenwerking met de partners binnen het brede jeugddomein.
 • Continue aandacht voor de professionele ontwikkeling van de JGZ-professionals door het uitgebreide implementatie- en borgingstraject.

SamenStarten is erkend op het niveau ‘Goed onderbouwd’.

Erkenning van interventies
Een interventie kan beoordeeld worden op de niveaus: Goed onderbouwd, Effectief volgens eerste aanwijzingen, Effectief volgens goede aanwijzingen en Effectief volgens sterke aanwijzingen. Voor elk niveau zijn criteria vastgesteld waaraan de interventies moeten voldoen. Als je betrokken bent bij de ontwikkeling van een interventie op het gebied van JGZ, preventie en gezondheidsbevordering, kun je deze aanmelden voor beoordeling via ‘Interventiedatabase Gezond en Actief Leven‘, mits de interventie voldoet aan de inclusiecriteria.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.