onderwerp

Gezondheid

Ook in Nederland maakt het uit waar je wieg staat. Leven in ongezondheid verkort de levensduur en kan ervoor zorgen dat je tot wel 15 jaar mindere levenskwaliteit ervaart. Investeren in gezondheid is investeren in de toekomst.

Wat kan jij doen?

It takes a healthy village to raise a healthy child … wat kan de JGZ-professional, als pleitbezorger van kinderen, bijdragen aan het gezond opgroeien en opvoeden van de jeugd in zijn omgeving?

Dat de JGZ zich inzet voor een gezonde ontwikkeling is niets nieuws. De manier waarop we naar gezondheid kijken wel (Huber). We groeien mee met de tijd, de nieuwe generaties, nieuwe (technologische ) ontwikkelingen en de nieuwe uitdagingen (of vraagstukken).

JGZ-professionals zijn diegenen die vanuit hun public health-aanpak dagelijks het “normaliseren” toepassen en een belangrijk bijdrage leveren aan het klein houden van problemen waar dat kan.

Lees de blog ‘Normaliseren: papieren tijger of gemeentelijke kans?’ van Bert Prinsen

Gezondheidsverschillen integraal aanpakken

Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen kansarm en kansrijk. Grote verschillen tussen regio’s en wijken. Vaak in wijken met lagere Sociaal Economische Status (SES), waarbij verschillen eerder toe dan afnemen. De huidige vraagstukken vragen om een nieuwe manier van werken. We zullen meer moeten samenwerken: beleidsmakers, burgers, patiënten, zorgverleners, onderzoekers én maatschappelijke organisaties. Daarbij staat de persoonlijke situatie van mensen centraal. Dit betekent ook over de grenzen van de gezondheidszorg heen kijken: voor een gezonde toekomst zijn een gezonde omgeving, school en werkplek van groot belang: It takes a healthy village to raise a healthy child.

Samenwerken maakt het verschil

Wanneer verschillende sectoren binnen en buiten het volksgezondheids domein, zowel uit het private als het publieke domein de handen ineenslaan samen werkend aan een bepaald gezondheidsprobleem kan impact ontstaan. Samenwerken vanuit gemeenschappelijke belangen waarbij de opgave en niet het aanbod richting geeft maakt het verschil.

De JGZ kan vanwege expertise op alle 3 niveaus van preventie (zowel selectief, geïndiceerd als universeel) van grote waarde zijn door te zetten op universele preventie. Als JGZ’er ken je de wijk en kun je met data en kennis onderbouwd slimme samenwerkingen initiëren en aangaan.

JGZ het veld in

Op landelijk niveau werkt de JGZ al samen met zowel private- als publieke partijen. Een mooi voorbeeld is de maatschappelijke verbondenheid in de Alliantie Kinderarmoede Nederland waar verschillende partijen rond een gemeenschappelijk doel gericht samenwerken. JGZ kan vanuit hun kennis van de wijk deze nieuwe vormen van crossover samenwerken ook lokaal initiëren.

Rollen JGZ-professionals

Integraal gezondheidsbeleid is een wettelijke taak van gemeenten waar de JGZ als expert van preventie en spil in het web een belangrijke rol in kan spelen om op lokaal niveau stappen te maken.

Als JGZ’er kun je vanuit je rol een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van het gezondheidsvaardigheden. Als JGZ-professional signaleer je lacunes in de zorg voor kinderen en hun ouders in het algemeen en kwetsbare kinderen en ouders in het bijzonder. Je draagt als professional bij aan ‘alle kansen voor alle kinderen’ door een gezonde samenleving voor de jeugd te bevorderen. JGZ-professionals:

Nemen initiatief en zetten zich, ook buiten de spreekkamer, in als pleitbezorger van het kind en zijn omgeving. En doen wat nodig is voor het kind in ontwikkeling en de omgeving waarin het opgroeit. Hierbij durft de professional buiten de paden te treden wanneer dit in het belang van een jeugdige nodig is. Dit doen zij door ‘Opgavegericht werken‘ en door slimme samenwerkingen aan te gaan.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.