Kosten en baten

Aan het succesvol implementeren van M@ZL zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer hieraan voldaan wordt, kan M@ZL voorkomen worden dat jongeren vroegtijdig schoolverlaten. M@ZL is onderzocht op kosteneffectiviteit. Daaruit blijkt dat de opbrengst met M@ZL vijfmaal hoger is dan de kosten. 

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden:

  • Scholen nemen op de juiste manier de ziektemelding aan
  • De mentor van school voert een ziekteverzuimgesprek met ouders en leerling
  • De jeugdarts is opgeleid om M@ZL uit te voeren. Deze opleiding duurt 2 dagen.
  • Er is goede samenwerking tussen school, jeugdarts en leerplichtambtenaar.

 

Wat levert M@ZL op?

Dam & Prinsen (2013) hebben in hun onderzoek ‘Investeren in opvoeden en opgroeien loont’ berekent dat M@ZL het vijfvoudige oplevert van wat het kost. Er is een meetbare afname van het ziekteverzuim van 1,1 dag per leerling. Bij ongeveer ⅔ van de begeleide leerlingen is de ondersteuning succesvol.

Welke inzet is nodig?

  • De school registreert of de leerling aan de criteria voldoet en voert het eerste gesprek. De mentoren kunnen hiervoor een workshop volgen om ziekteverzuim bespreekbaar te maken.
  • De jeugdarts voert daarna eventueel het gesprek om te kijken naar oplossingen.
  • Samenwerking met Leerplicht.
  • Samenwerking met school.

Uiteraard denkt het NCJ mee bij de implementatie.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
M@ZL

Nathalie Drost

Telefoon: 06 - 53 97 55 82

E-mail: mazl@ncj.nl