Kosten en baten

Aan het succesvol implementeren van MAZL zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer hieraan voldaan wordt, kan MAZL voorkomen worden dat jongeren vroegtijdig schoolverlaten. MAZL is onderzocht op kosteneffectiviteit. Daaruit blijkt dat de opbrengst met MAZL vijfmaal hoger is dan de kosten. 

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden:

  • Scholen nemen op de juiste manier de ziektemelding aan
  • De mentor van school voert een ziekteverzuimgesprek met ouders en leerling
  • De jeugdarts is opgeleid om MAZL uit te voeren. Deze opleiding duurt 2 dagen.
  • Er is goede samenwerking tussen school, jeugdarts en leerplichtambtenaar.

 

Wat levert MAZL op?

Dam & Prinsen (2013) hebben in hun onderzoek ‘Investeren in opvoeden en opgroeien loont’ berekent dat MAZL het vijfvoudige oplevert van wat het kost. Er is een meetbare afname van het ziekteverzuim van 1,1 dag per leerling. Bij ongeveer ⅔ van de begeleide leerlingen is de ondersteuning succesvol.

Welke inzet is nodig?

  • De school registreert of de leerling aan de criteria voldoet en voert het eerste gesprek. De mentoren kunnen hiervoor een workshop volgen om ziekteverzuim bespreekbaar te maken.
  • De jeugdarts voert daarna eventueel het gesprek om te kijken naar oplossingen.
  • Samenwerking met Leerplicht.
  • Samenwerking met school.

Uiteraard denkt het NCJ mee bij de implementatie.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
M@ZL