Voor mentoren

Lespakket

‘Je Brein de Baas?!’ is een lespakket dat bestaat uit drie lessenseries. Elke lessenserie bevat vier lessen (van 20-45 minuten). Het lespakket begint met de lessenserie 'Stress onder Controle'. Na deze basisles kan als vervolg één van of allebei de andere lessenseries: 'Makkelijker Leren' en 'Gelukkig in de Groep' gegeven worden.

Hoe lang een les duurt is afhankelijk van de gekozen opdrachten en de gesprekken die in de klas gevoerd worden. Soms lukt het om in een lesuur twee lessen te geven maar ervaring leert dat het prettiger is om één les per lesuur te plannen.

Met 'Je Brein de Baas?!' wordt gewerkt aan de mentale gezondheid van alle leerlingen en leren leerlingen basiskennis over stress, over leren en over omgaan met elkaar. Doordat de lessen door de mentor zelf verzorgd wordt heeft dit naar verwachting ook een positief effect op het sociale klimaat.

De lessenseries:
A.    Stress onder Controle
B.    Makkelijker Leren
C.    Gelukkig in de Groep

Elke les begint met een animatiefilm waarin de kennis over dit onderdeel aan bod komt. Daarna wordt in de klas gesproken over dit thema en zijn er opdrachten beschikbaar. Voor elke lessenserie is een introductiefilm voor mentoren beschikbaar die we met Steven Pont hebben gemaakt.

Films voor mentoren

Hoe wordt het in de school toegepast? 

'Je Brein de Baas?!' is gemaakt om door mentoren zelf te worden toegepast. Met de docentenhandleiding en de materialen die te downloaden zijn kan iedere mentor met het lespakket aan de slag. Er is geen aanvullende scholing nodig.

Wanneer op school gewerkt gaat worden met het lespakket is het verstandig om hier enige voorbereiding voor te treffen. Die voorbereidingen zijn opgenomen in de docentenhandleiding. Zo is het verstandig dat binnen de ondersteuningsstructuur van de school bekend is dat het lespakket gegeven gaat worden. Ook is het belangrijk om ouders te informeren. Zij kunnen met die informatie het effect van het lespakket versterken.

Veerkrachtige schoolteams = veerkrachtige leerlingen

Het is van belang dat docenten zich competent en in staat voelen om deze lessen te geven. Aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen begint met aandacht voor de mentale gezondheid van het schoolteam. Schoolpsychologen kunnen hierin ondersteunen. Meer weten

Gezondheidsadviseur

Ook de gezondheidsadviseur (van de GGD) kan ondersteunen bij het implementeren van dit lespakket. Neem hiervoor contact op met de gezondheidsadviseur die aan uw school verbonden is.

Jeugdgezondheidszorg

Als er leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben kan de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van uw school met hen in gesprek gaan. We adviseren om ook met hen af te stemmen voor de start van de lessen. 

Vragen

Voor vragen over het lespakket 'Je Brein de Baas?!' kun je kijken bij de veelgestelde vragen. Is je vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met het JGZ-team dat aan de school verbonden is of stuur een mail naar jebreindebaas@ncj.nl.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Mark Weghorst

Telefoon: 06 - 25 39 01 13

E-mail: mweghorst@ncj.nl