Nieuws 12 mei 2022

Verslag JGZ innovatieatelier – 13 april 2022

Het thema van dit innovatieatelier was vernieuwing. En hiervoor willen we niet alleen om ons heen kijken, maar ook naar onszelf. Daarom hebben we in de ochtend met elkaar het innovatieatelier geëvalueerd. In de middag keken we vooruit naar de toekomst en presenteerden de pioniers hoe hun eigen organisaties invulling geven aan vernieuwing in toekomstplannen.

(Door)ontwikkeling innovatieatelier

In 2014 is het innovatieatelier ontstaan om het veld samen te brengen in de wens meer in co-creatie op te trekken als het gaat om innovaties. Het oorspronkelijke concept is steeds mee vernieuwd met de behoeften en signalen uit de praktijk. Zo ging de eerste lichting één jaar met elkaar aan de slag om een gezamenlijke wens te realiseren wat resulteerde in de filmpjes Groterworden.nl. De tweede lichting heeft met elkaar gewerkt aan een draaiboek innovatie-experience waarmee elke JGZ organisatie zelf de innovatiekracht in de afzonderlijke organisaties kon stimuleren. Vanaf het derde jaar hebben we gewerkt met een kerngroep bestaande uit innovatie pioniers om zo ook tot een gezamenlijke agenda te komen. Tevens hebben de pioniers samengewerkt aan een videoscribe, een getekende animatie om de bedoeling van het innovatieatelier kenbaar te maken.

In de drie jaren die daarop volgden hebben organisaties de mogelijkheid gekregen om niet één maar twee innovatiepioniers af te vaardigen en is het concept van de frisse blikken/vreemde eenden ingevoerd waardoor ook introducees van zowel binnen als buiten de JGZ van harte welkom waren. Ook werden pioniers steeds vaker gevraagd mee te denken bij onderzoek, implementaties en toolboxen om zo onderzoekers te helpen  interventies beter te laten aansluiten bij de praktijk.

Evaluatie opbrengst

We denken dat we op de vooravond staan van een volgende doorontwikkeling en hebben daarom twee evaluaties gemaakt; een evaluatie voor de managers en een evaluatie voor de pioniers zelf.

Het innovatie-atelier heeft pioniers veel gebracht: een innovatief netwerk, kennis over elkaars werkwijzen/innovaties en overwegingen daarbij, veel kennis over landelijke innovaties/onderzoek en een actieve samenwerking met het NCJ. Wat opvalt is dat innovatie een wisselende plaats heeft in organisaties, ondanks dat het belang van innovatie gedeeld wordt. Onvoldoende formatie, tijd en ruimte spelen hierin een belangrijke rol.

Toekomstplannen binnen JGZ organisaties

Naast de landelijke JGZ toekomstagenda zijn ook de individuele organisaties druk doende met het vormgeven aan actuele vraagstukken en bereiden zij zich voor op de toekomst. Collega’s uit het land deelden ‘s middags de manier waarop zij zich voorbereiden op de toekomst.

Presentatie JGZ Zuid-Holland West

De gezamenlijke ambitie van JGZ ZHW en de acht colleges van burgemeester en wethouders is het realiseren van effectieve preventie en gezondheidsbevordering. Hiervoor richten zij zich op 4 pijlers:

 • Lerende kwaliteit en veiligheid
 • Inzetten op digitalisering
 • Actieplan leefstijl
 • Programma Zorg op Maat

Wil je meer weten hierover? Neem contact op met innovatiepionier en beleidsmedewerker Brigitte Prevos (b.prevos@jgzzhw.nl).

Presentatie GGD Fryslân

Met JGZ 3.0 wil GGD Fryslân werken aan een toekomstbestendige JGZ, die met moderne middelen een hoge kwaliteit en bereikbaarheid realiseert. Binnen JGZ 3.0 staan vijf thema’s centraal: Behoeftegericht werken, netwerken, digitalisering, taak herziening en werkomgeving. In de presentatie werden pioniers meegenomen door de praatplaat die een totaaloverzicht laat zien van deze thema’s en  een praatplaat waarin leidende principes voor deze vernieuwing worden toegelicht.

Wil je meer weten hierover? Neem contact op met Anneke Zijlstra (A.Zijlstra@vrfryslan.nl).

Presentatie Avans

Niet alleen de JGZ-organisaties zijn druk met de vernieuwing van de jeugdgezondheidszorg. Ook het onderwijs sluit hierbij aan. Avans richt zich vanuit het onderwijs op de HBO verpleegkunde en het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving op verschillende speerpunten.

De afgelopen jaren is er gelukkig een hele grote toename van studenten die geïnteresseerd zijn om de opleiding verpleegkunde te volgen en ook af te ronden. Lastiger is het om deze studenten ook te behouden voor de zorg. Met name afgestudeerden missen het loopbaanperspectief als ze eenmaal aan het werk zijn. Avans zet in op de volgende speerpunten:

 • Complexe vraagstukken
 • Technologische innovatie
 • Flexibeler leren in de praktijk
 • Kloof onderwijs en praktijk verkleinen

Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Mirjam Straver (mt.straver-kramer@avans.nl).

Presentatie GGD Groningen

Vanuit de wens tot het verbeteren van de inhoudelijke processen in combinatie met digitalisering en het verbeteren van het werkproces voor de doelgroep 4 tot 12 jaar is JGZ optimaal ontstaan. De eerste focus lag bij PGO groep 2 en werd vervolgd met een uitrol PGO- groep 7. Het vaccinatie moment van 9 jaar werd omgezet in een contactmoment.

Het doel van JGZ optimaal is:

 • het meer betrekken van ouders bij de gezondheids/welzijn van hun kind én bij de JGZ
 • een betere toepassing van JGZ richtlijnen
 • een herziening van de triage methode
 • het vereenvoudigen en digitaliseren van de werkwijze

De presentatie van GGD Groningen neemt je mee in de aanpak en opbrengst van JGZ optimaal. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Alida Willemen (alida.willemen@ggd.groningen.nl).

Presentatie CJG Rijnmond

CJG Rijnmond richt zich in 2022 gefaseerd op goede zorg die voldoet aan het LPK en gaan daarmee in stappen naar het gewenste resultaat. Hierbij willen zij het programma in samenhang presenteren, aanhaken op bestaande trajecten en ‘mee-stribbelen’, zoals zij dit zelf noemen. Hiervoor lopen 2 programma’s naast elkaar: CJG Next en CJG Pro. Waar CJG Next zich richt op de inhoud, richt CJG Pro zich op de professional van de toekomst.

CJG Next focust op hun Kader Verantwoorde zorg, signalerings- en taxatiemethodiek en productvernieuwing. Het tweede contactmoment op het basisonderwijs, het maternaal consult, het tweede peuterconsult, webinars voor 4 maanden, 6 maanden en de peuterleeftijd en het 9 maanden consult door de jeugdarts krijgen hierbij de aandacht.

Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Esther van ’t Hoff (E.van.thoff@cjgrijnmond.nl).

Het volgende Innovatieatelier: Kansen met Co’s; JGZ als opleidingsinstituut.

Noteer alvast de datum van 22 juni in je agenda. Er wordt dan een Innovatieatelier aangeboden met als thema Kansen met Co’s, JGZ als opleidingsinstituut. Het atelier is interessant voor mensen die werken met co-assistenten, maar ook voor mensen uit de staf en het management die dit ondersteunen en faciliteren. Ook deze collega’s zijn van harte welkom.
Het programma zal bestaan uit een presentatie van verschillende betrokkenen:

 • Janneke Muyselaar-Jellema, arts Maatschappij + Gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Docent Public Health, Coördinator Coschap Sociale Geneeskunde neemt ons mee in de (onbenutte) mogelijkheden van de co-assistenten en deelt met ons goede voorbeelden uit het werkveld.
 • Boyd Thijssens, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde geeft een presentatie over hoe zij aan de slag zijn gegaan om voldoende co-schapplaatsen te realiseren.

Van de pioniers en hun introducees wordt in de middag innovatiekracht gevraagd om een toolbox te ontwikkelen zodat we co-assistenten enthousiast kunnen maken om in de toekomst te komen werken in de jeugdgezondheidszorg!

MELD JE AAN > 

Neem voor meer informatie contact op met Ellen-Joan Wessels.

Graag tot ziens!

Over het NCJ Innovatieatelier
Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt vijf keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd om op zoek te gaan naar ruimte om de beweging naar vernieuwing in gezamenlijkheid in te zetten binnen de eigen organisatie. Dit betekent ook: buiten de muren van de eigen organisatie kijken. Samen verbinden, versterken en vernieuwen we.

Lees meer over het innovatieatelier

Bekijk ook:

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.