Innovatieatelier

Om de innovatiekracht binnen de JGZ-sector te kunnen behouden, uit te breiden en door te ontwikkelen wordt het innovatieatelier samen met de innovatiepioniers doorontwikkeld naar het innovatieatelier 3.0. Het NCJ faciliteert het innovatieatelier 3.0. om de pioniers te stimuleren op zoek te gaan naar ruimte om de beweging naar vernieuwing meer in gezamenlijkheid in te zetten binnen de eigen organisatie.

Documenten & Beeldmateriaal

Het doel van het Innovatieatelier JGZ is om medewerkers van JGZ-organisaties zowel fysiek als virtueel samen te laten komen. Om samen na te denken over innovatie in de jeugdgezondheidszorg en de krachten te bundelen voor vooruitgang. 

Het Innovatieatelier bestaat uit het Innovatieatelier 3.0 en het online Innovatienetwerk op Google+. In het Innovatieatelier komen innovatiepioniers uit de verschillende JGZ-organisaties samen. Op het online netwerk kan elke JGZ'er zich aanmelden om mee te denken en ideëen te halen en te brengen. En om inspiratie en kennis op te doen rondom innovatie en ervaringen te delen.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl