Nieuws 31 juli 2018

Succesvolle aanpak van depressie en suïcidaliteit door CJG Capelle aan den IJssel

Suïcidaliteit onder schoolgaande jongeren roept veel vragen op bij ouders, leerkrachten en hulpverleners. Meer dan 11 % van alle leerlingen heeft suïcidale gedachten. Elk jaar komen er in Nederland gemiddeld 45 jongeren onder de 20 jaar om het leven door suïcide (Centraal Bureau voor Statistiek, 2017). In 2018 zou dit zelfs zijn verdubbeld tot 81 jongeren. Ook bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Capelle aan den IJssel kwamen via diverse scholen opvallend veel meldingen binnen van jongeren met suïcidale gedachten. CJG Capelle aan den IJssel startte in samenwerking met o.a. de desbetreffende school met de aanpak van depressie en suïcidaliteit met behulp van de VOZZ screeningslijst. En met succes!

Uit de eerste screening van 90 leerlingen kwamen 12 zorgleerlingen naar voren, waarvan 3 zeer zorgelijk waren. Eind 2017 vond een tweede screening plaats van 250 leerlingen, uit deze screening kwamen 44 zorgleerlingen naar boven waarvan 8 zeer zorgelijk.

De gevoeligheid van het onderwerp en de werkdruk op school maakte het mede lastig om het geheel snel en goed georganiseerd te krijgen. Er kwamen veel vragen: ”hoort dit wel op school thuis, wat is de belasting hiervan voor school, maak je het onderwerp niet groter dan het is, welke woordkeus gebruik je, hoe organiseer je het, wie betrek je erbij, wat doe je vervolgens bij een hoge score op de VOZZ, hoe betrekken we ouders er zo spoedig mogelijk bij, wie doet dat en wat is het vervolg? Uiteindelijk zat iedereen op één lijn en werd de noodzaak en het belang voor de jongeren door iedereen ingezien.

Lees het artikel over de aanpak van CJG Capelle aan den IJssel >

VOZZ
De Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) is een cultuursensitief signaleringsinstrument voor suïcidaliteit bij jongeren. De VOZZ inventariseert gedachten en gevoelens die het risico op suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging vergroten. Het instrument geeft een indicatie van de ernst van de suïcidaliteit, de aanwezigheid van depressieve emoties en cognities, de mate van ervaren sociale steun, de geneigdheid tot impulsiviteit en hopeloosheid en de aanwezigheid van cultuurspecifieke problematiek. Lees meer over VOZZ >

E-learning module
Om signalen, die wijzen in de richting van suïcidaliteit, sneller te leren herkennen is de e-learning module ‘Mental Health Online’ ontwikkeld. Een online training voor leerkrachten en andere professionals bestaande uit acht educatieve modules over suïcidaliteit die online en zelfstandig gevolgd kunnen worden.

Lees meer over de e-learning ‘Mental Health Online’ >

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.