Startpagina richtlijn: Depressie (2016)

Depressieve klachten komen frequent voor bij jeugdigen. Op de leeftijd van 19 jaar heeft al bijna een kwart van de jeugdigen een depressieve periode doorgemaakt. Zonder specifieke aandacht blijven depressieve klachten bij jeugdigen vaak onopgemerkt en kunnen de klachten toenemen. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals krijgen in hun dagelijkse praktijk te maken met kinderen en jongeren die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een depressie of al klachten van een depressie vertonen. Wanneer de JGZ-professional kennis heeft van (signalen van) depressieve klachten, de risicofactoren voor het ontstaan en het beloop kan deze hierop alert zijn en verergering voorkomen. De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de JGZ-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning, monitoring en indien nodig toeleiden naar verdere diagnostiek bij depressie.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elk thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar de aanbevelingen op zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Wat is een depressie?
  2. Problematiek gepaard met depressieve klachten
  3. Risico- en beschermende factoren
  4. Signaleren, ernst vaststellen en toeleiden naar zorg
  5. Interventies
  6. Samenwerken en ketenafspraken

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Afhankelijk van afspraken in de organisatie kunnen taken uitgevoerd worden door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

JGZ-richtlijn Depressie download.pdf

JGZ-richtlijn Depressie - Stroomschema

Meer informatie

Voor jongeren en ouders

Onderstaande sites geven informatie en praktische tips voor jongeren met depressieve klachten en hun ouders.

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep Jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: 19 december 2016

Richtlijnontwikkelaar: Trimbos-instituut

Hoofdauteurs: Matthijs Oud, Rianne van der Zanden, Ilona Cronenberg, Henny Sinnema (projectleider)

Werkgroep/auteurs: Corine Bosch (GGD Amsterdam), Elise Buiting (voorzitter), Bert Derkx (NVK), Manje Dijkema (AJN), Maarten Jacobs (NHG), Herman Kief (Depressie Vereniging), Marijke Polderman (GGD Amsterdam), Catrien Reichart (NVvP), Margreet de Ruiter (V&VN vakgroep Jeugd).

Advies: Chaja Deen (NJI)

Informatiespecialist: Angita Peterse, Trimbos-instituut

Redactie: Kristien Harmsen, Trimbos-instituut

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw