Blog 27 oktober 2022

Samen komen we verder!

Gisteren was ik op zuigelingenhuisbezoek bij de ouders van hun eerste kind. En zoals al 20 jaar informeer ik hen over wat zij kunnen verwachten van het consultatiebureau (CB). Het beeld bij sommige ouders van het CB blijft nog altijd zo’n plek waar je kindje wordt gewogen en gemeten en de prikjes krijgt. En ik proefde ook wel een beetje het niet zo positieve idee dat er soms nog is over het consultatiebureau. Enthousiast vertel ik ze wat ze allemaal bij ons kunnen ‘halen’ en hoe we graag met de ouders willen samenwerken de komende vier jaar. Waarbij het stukje over onze taak om de ontwikkeling te monitoren sinds kort wat is uitgebreid met een oproep om samen met ons te kijken naar de ontwikkeling van hun kind.

Twee jaar geleden deed onze organisatie (GGD Gelderland-Midden) mee aan een pilot van TNO rond de Van Wiechenfilmpjes. Ook mijn locatie was kort één van de pilotlocaties. Toch besprak ik de filmpjes in die tijd zelden. Het zat nog niet echt in mijn systeem (ondanks mijn rol als Van Wiechen-instructeur) en wanneer ik er wel aan dacht bleken de ouders vaak de filmpjes niet ontvangen of bekeken te hebben.

Samen met mijn collega Van Wiechen-instructeur (Jolanda den Hertog) hebben we bij de keuze om de Van Wiechenfilmpjes in de hele organisatie te implementeren dan ook heel hard nagedacht over hoe we ervoor kunnen zorgen dat ouders en professionals het wel in hun systeem krijgen. Eén horde die we moesten nemen was het feit dat vanuit de AVG geen bulkbestanden meer via de mail gestuurd mogen worden, dat de mail die ouders opriep om de filmpjes te bekijken regelmatig in de spam terecht kwam en dat er wekelijks iemand in de organisatie ervoor moet zorgen dat de juiste ouders een mail krijgen voor de afspraak die kwam. Samen kwamen Jolanda en ik op het idee om een QR-code te maken en deze te verspreiden onder de ouders. Met behulp van TNO is er een QR-code en een mooie poster ontwikkeld om iedereen op de hoogte brengen en ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

De gedachte: “Dat regelen we even” viel een beetje tegen. Het kost toch altijd veel meer tijd dan waarop we hadden gerekend. Maar na een prachtige samenwerking met TNO, onze communicatieafdeling, onze FAB-ers, de stafverpleegkundige, het secretariaat en natuurlijk de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en CB-assistenten zijn we per half september echt van start gegaan. De QR-code stickers zijn ontworpen, gedrukt en liggen klaar om op de groeiboekjes geplakt te worden, de posters zijn gedrukt en verspreid over de locaties, de website, het MKD, de SMS die ouders krijgen zijn aangepast, de scholing om de collega’s mee te nemen in deze nieuwe ontwikkeling is gegeven en de nieuwsbrief als reminder staat al klaar om verstuurd te worden.

En dan nu in praktijk zien of we het effect zien dat we hopen. Namelijk dat de ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind gestimuleerd wordt en dat we ervaren dat we een gelijkwaardig en interactiever gesprek met de ouders voeren over de ontwikkeling van hun kind tijdens de consulten.

Hoe de nieuwbakken ouders gisteren reageerden op mijn uitleg over het CB en de van Wiechen-filmpjes? Verrast en enthousiast. Het meedenken vanuit het consultatiebureau (“het is ons eerste kind en we weten niet wat we kunnen verwachten”) en de impliciete uitnodiging om samen op te trekken in de komende, voor ouders soms spannende en onzekere periode, sprak ze erg aan.

Ook evalueerde ik gisteren het CB met een moeder van een 4-jarige en al babbelend kwamen we ook op de van Wiechenfilmpjes. Ze vond het echt jammer dat het niet de afgelopen periode al beschikbaar was. Het ‘samen’ en het ‘naast de ouder staan’ herkende ze gelukkig wel.

Op weg naar een nieuw imago en een naamsverandering? Ik stel voor: Confirmatiebureau. De plek waar ouders bevestigd en bekrachtigd worden in de zorg voor en de visie op hun kind.

Van Wiechenfilmpjes voor ouders

Van Wiechenonderzoek voor professionals

Wil je meer weten en tips over hoe de Van Wiechenfilmpjes te implementeren op jouw locatie of binnen jouw JGZ-organisatie? Bekijk dan het implementatieplan en het ondersteunend materiaal hiervoor op: https://www.ncj.nl/onderwerp/van-wiechenonderzoek/ondersteunend-materiaal/

Neem bij vragen gerust contact op met Yvonne Vanneste

Over de auteur

Petra de Jong

jeugdverpleegkundige

Petra de Jong-Lippinkhof is nu zo’n 20 jaar werkzaam in de JGZ als jeugdverpleegkundige. Daarvoor heeft zij 8 jaar als basisschooljuf voor de klas gestaan. Voor de VGGM werkt zij in Arnhem in een uitdagende wijk. Uit het onderwijs is zij ‘gevlucht’, maar het graag andere mensen iets leren is ze altijd leuk blijven vinden. Petra geeft nu bij de VGGM verschillende scholingen aan de collega’s en staat zij vooraan wanneer er een (opvoedingscursus)cursus gegeven kan worden. In 2019 kreeg zij de mogelijkheid om van Wiecheninstructeur te worden en greep deze kans met beide handen aan. Nu vormt zij samen met Jolanda de Hertog het ‘van Wiechenteam’ bij de VGGM.

Lees meer over Petra de Jong

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.