Nieuws 27 september 2018

NCJ bijeenkomsten rondom JGZ Preventieagenda

Het NCJ organiseerde in september weer diverse bijeenkomsten rondom onderwerpen van de landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda. Hieronder vind je een korte beschrijving per bijeenkomst met een links naar de verslagen. Houd onze agenda in de gaten voor aankomende activiteiten.

Expertmeeting Schoolverzuim

Op 12 september jl. kwamen de experts schoolverzuim bij elkaar met als thema ‘Schoolverzuim op het MBO’. Gesproken is over de rol die de JGZ kan spelen en de taken die daarbij komen kijken. Jeugdarts Wico Mulder van GGD Amsterdam deelde zijn persoonlijke ervaringen uit zijn eigen praktijk.

Lees meer over de expertmeeting Schoolverzuim >

Kennisnetwerk JGZ over terugdringen gezondheidsverschillen

Maandagmiddag 17 september jl. kwamen 25 staf- en beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers uit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij elkaar over het voorkomen en/of signaleren van gezondheidsverschillen.

Lees meer over het kennisnetwerk JGZ >

Werkconferentie

Ruim 40 managers en professionals uit de jeugdgezondheidszorg zijn deze woensdagmiddag bij het NCJ te gast om de pijler ‘gezondheid’ uit de JGZ Preventieagenda onder de loep te nemen. Wat gebeurt er al en wat kan er (nog) beter? Het recent gelanceerde actieprogramma ‘Kansrijke Start’ is een veelbesproken issue op deze werkconferentie.

Lees meer over de werkconferentie >

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.