Beeldmerk JGZ Preventieagenda

Om de herkenbaarheid van onze landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda te vergroten, willen we iedereen die werkzaam is in de JGZ oproepen het beeldmerk en de pictogrammen actief te verspreiden. Ook mag jouw JGZ-organisatie het beeldmerk gebruiken voor bijvoorbeeld presentaties. Hieronder kun je de stijlwijzer, het logo en de pictogrammen downloaden.

Let op de schrijfwijze, het is ‘JGZ Preventieagenda’. Let daarbij ook op het juiste gebruik van hoofdletters (JGZ en P).

Stijlwijzer JGZ Preventieagenda

In de stijlwijzer vind je een beknopte beschrijving van de huisstijl JGZ Preventieagenda. Met ondere andere de kleurcodes voor de JGZ Preventieagenda en per maatschappelijke uitdaging. 

Download de stijlwijzer JGZ Preventieagenda >

Logo JGZ Preventieagenda

Het hoofdlogo van de JGZ Preventieagenda is het logo met oranje en roze. 

Voor gebruik buiten de JGZ, kan het logo met pay-off 'Jeugdgezondheid, voor nu en later' gebruikt worden.

Pictogrammen JGZ Preventieagenda

Hulp nodig bij huisstijl of logo?

Voor vragen over de huisstijl en het logo JGZ Preventieagenda kun je contact opnemen met Linda van den Haak via lvdhaak@ncj.nl of 06 - 13 13 94 13.

Deel dit met je netwerk