Nieuws 28 februari 2019

Landelijke Alliantie Kinderarmoede Nederland

De landelijke Alliantie Kinderarmoede start officieel dinsdag 26 maart. Inmiddels hebben zo’n 75 partijen aangegeven mee te willen doen om samen de kinderarmoede in Nederland aan te pakken, onder wie ook JGZ-organisaties.

Eén op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Een gegeven dat niet past bij een welvarend land als Nederland, maar tegelijkertijd wel de dagelijkse werkelijkheid is. Wij willen armoede onder kinderen uitbannen en stellen daarbij stevige doelstellingen: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen.

De landelijke Alliantie Kinderarmoede stelt zich ten doel dat geen enkel kind in 2030 de dupe is van armoede en dat er geen gezinnen in armoede meer bijkomen. We willen dat doen door slimme samenwerkingen tussen publieke en private partijen waardoor we meer impact willen creëren voor de kinderen en gezinnen in armoede.

Bekijk de website van de Alliantie Kinderarmoede >

Bekijk de pledge >

Zo is de Alliantie gestart  

De Alliantie Kinderarmoede is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Wij geloven dat we kinderarmoede alleen kunnen aanpakken als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en ons onvoorwaardelijk inzetten. Met de Alliantie Kinderarmoede brengen we organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Iedere organisatie neemt hierin haar aandeel waarmee we impactvolle stappen maken om de effecten van kinderarmoede terug te brengen naar nul. Het uitgangspunt daarbij is dat wij in alles wat we doen altijd luisteren naar de wensen van de kinderen en de gezinnen.

Bijdrage van de jeugdgezondheid (JGZ)

Zorg redt levens, preventie redt generaties. De jeugdgezondheidszorg  (JGZ) is dé expert in preventie. De JGZ levert met haar fijnmazig en landelijk dekkend netwerk een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van kinderarmoede. Armoede is vaak een gevolg van meerdere (complexe) factoren en vraagt om een brede aanpak. De JGZ is een essentiële schakel in het vroegtijdig signaleren van armoede én in het ondersteunen van gezinnen in armoede bij de opvoeding van kinderen. Met het actieplan Aanpak Kinderarmoede pakt de JGZ haar verantwoordelijkheid.

Om de gezondheid en ontwikkelingskansen van alle kinderen in Nederland te bevorderen, is een landelijke, sectorbrede jeugdgezondheidszorg (JGZ) agenda ontwikkeld: de JGZ Preventieagenda. Via de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid zetten wij in op maatschappelijke uitdagingen – zoals kinderarmoede – die een bedreiging kunnen zijn voor de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen.

Meedoen?

Wil jouw organisatie ook meedoen of ken je organisaties die hier iets in kunnen betekenen, ga dan naar de website van de landelijke Alliantie Kinderarmoede en meld je aan. Samen kunnen we meer dan alleen!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.