Nieuws 12 september 2018

Landelijke aanpak voor een gezonde, veilige en kansrijke start

Vandaag lanceert minister de Jonge (VWS) het actieprogramma Kansrijke Start. Met het actieplan slaat hij de handen ineen met gemeenten, de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en partijen uit de geboortezorg om kwetsbare ouders en kinderen de hulp te bieden die ze nodig hebben om hun kind een gezonde, veilige en kansrijke start te geven. Er komt 41 miljoen euro beschikbaar voor het actieprogramma. De Jonge kondigt tevens een wetswijziging aan waardoor de JGZ al vóór de geboorte van het kind ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan bieden.

Dit is goed nieuws voor de JGZ. Het NCJ streeft ernaar dat alle kinderen in Nederland gezond, veilig en kansrijk opgroeien en zet daarom in op preventie. Preventie begint zo vroeg mogelijk, zelfs al voor de zwangerschap. Met tijdige ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan worden voorkomen dat kinderen op latere leeftijd problemen krijgen. Extra aandacht en financiële middelen bieden kansen voor de JGZ om nog steviger in te zetten op preventie en daarnaast ruimte om bewezen effectieve interventies en methoden verder te implementeren.

Download het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ >

Evidence based werken met interventies en methodieken

Het NCJ stimuleert evidence based werken binnen de JGZ en adviseren gemeenten en JGZ-organisaties gebruik te maken van bestaande interventies en methodieken die werken. Voorbeelden van bewezen effectieve interventies en methodieken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen zijn bijvoorbeeld:

VoorZorg

VoorZorg biedt verpleegkundige ondersteuning aan kwetsbare jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is.

Heeft jouw JGZ-organisatie of gemeente interesse in deelname aan VoorZorg? Dan kun je informatie opvragen bij het NCJ bij Lieke van der Meulen, via e-mail lvandermeulen@ncj.nl of telefoon 06 – 13 13 64 99.

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met  huisbezoeken, tijdens de zwangerschap totdat het kind 2 jaar oud is, van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders gesteund hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken.

Is jouw organisatie ook geïnteresseerd in de implementatie van Stevig Ouderschap of zou je graag meer informatie over Stevig Ouderschap willen? Neem dan contact met ons op via bestuur@stevigouderschap.nl.

SamenStarten

SamenStarten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein en het gebruik van het DMO-protocol (DMOP), een stapsgewijs volgsysteem. Momenteel past ongeveer een derde van de JGZ-organisaties SamenStarten toe tijdens contactmomenten tot twee jaar.

Is SamenStarten ook iets voor jouw organisatie? Neem voor meer informatie contact op met het NCJ bij Natascha Hensen via, via email nhensen@ncj.nl of telefoon 06 – 53 97 56 39

Bekijk onze interventiebibliotheek voor alle interventies en methodieken voor de JGZ >

Integrale Vroeghulp

Om gezinnen eerder in beeld te hebben, is het belangrijk dat de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg, optimaal en actief samenwerken en een goede verbinding hebben met andere hulpinstanties. Het actieplan zet daarom in op ketenafspraken over multidisciplinaire samenwerking. Integrale Vroeghulp kan hierbij van zeer toegevoegde waarde zijn, voor de kinderen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen.

Bekijk de website van Integrale Vroeghulp

Digitaal platform voor ouders

Het NCJ ontwikkelt samen met een aantal publieke en private partijen een digitaal platform voor ouders. Ouders kunnen hier 24/7 terecht voor advies en voorlichting van jeugdgezondheidszorgorganisaties en vinden links naar betrouwbare websites zoals opvoeden.nl.

Neem voor meer informatie over het digitaal platform contact op met het NCJ bij Paula Zwijgers, via email  pzwijgers@ncj.nl of telefoon 06 – 24 35 10 24.

De JGZ Preventieagenda

De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor de nieuwsbrief JGZ Preventieagenda.

Bekijk ook:

Bron: Rijksoverheid.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.