SamenStarten

Welkom op de subsite over SamenStarten. SamenStarten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein en het gebruik van het DMO-protocol (DMOP), een stapsgewijs volgsysteem. Momenteel past ongeveer een derde van de JGZ-organisaties SamenStarten toe tijdens contactmomenten tot vier jaar.

Wat is SamenStarten?


De SamenStarten-methodiek wordt toegepast door professionals werkzaam bij een JGZ-organisatie. SamenStarten maakt gebruik van een stapsgewijs volgsysteem dat zich kenmerkt door een universele basisinventarisatie van de ontwikkeling van het kind op een leeftijd van ongeveer acht weken.

Lees verder

Implementatie


Het implementatietraject voor JGZ-professionals duurt ongeveer zes maanden. In deze periode wordt de basis voor kwaliteit en het werken met het DMOP gelegd. De opleiding bestaat uit twee onderdelen: een groepsintroductie DMOP en het individueel coachingstraject.

Lees verder

Kosten en Baten


Aan het succesvol implementeren van SamenStarten zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer hieraan voldaan wordt, kan de organisatie bijdragen aan het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van jonge kinderen.

Lees verder


Achtergrond

Het DMOP is in 2001 ontwikkeld in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam. Ter verbetering van de zorg werd een opdracht geformuleerd: ontwikkel een screening op veilige hechting; een manier om te kunnen onderscheiden of een kind zich veilig of onveilig aan de ouder gehecht heeft.

Lees verder

Contactpersoon

Natascha Hensen

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: nhensen@ncj.nl