SamenStarten

SamenStarten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein en een specifieke methodiek in de jeugdgezondheidszorg.

Samenwerken

Organisaties en andere betrokkenen in het lokale sociale domein Jeugd worden actief in beeld gebracht en als partners verbonden.

De SamenStarten App kan hierbij ondersteunend zijn. 

Lees verder 

Methodiek JGZ

Binnen SamenStarten wordt het DMOP als methodiek gebruikt door de JGZ.

Lees verder

Implementatie

De implementatie vindt plaats aan de hand van een stappenplan.


Kosten en baten

Wat zijn de kosten van het implementatietraject? En welke baten levert SamenStarten uw organisatie op? 

Lees verder

Ontwikkelingen