SamenStarten

Welkom op de subsite over SamenStarten. SamenStarten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, een specifieke gespreksmethodiek en het stapsgewijs volgsysteem. Momenteel past ongeveer een derde van de JGZ-organisaties SamenStarten toe tijdens contactmomenten tot vier jaar.

Wat is SamenStarten?


SamenStarten wordt toegepast door JGZ-professionals. SamenStarten maakt gebruik van een stapsgewijs volgsysteem dat zich kenmerkt door een universele basisinventarisatie van de ontwikkeling van het kind op een leeftijd van ongeveer acht weken.

Lees verder

Implementatie


Om SamenStarten goed te kunnen integreren in het werkproces is een uitgebreid implementatie- en borgingsysteem opgesteld. Tijdens de implementatiefase wordt de basis voor kwaliteit en het werken met SamenStarten gelegd. 

Lees verder

Kosten en Baten


Aan het succesvol implementeren van SamenStarten zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer hieraan voldaan wordt, kan de organisatie bijdragen aan het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van jonge kinderen.

Lees verder


Achtergrond

In 2001 kreeg de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam de opdracht om een screeningsmethode voor veilige hechting te ontwikkelen. Er werd gezocht naar een manier om te kunnen onderscheiden of een kind zich veilig of onveilig aan de ouder gehecht heeft.

Lees verder

Contactpersoon
SamenStarten

Nic├┤lle Verstraeten

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: samenstarten@ncj.nl