Nieuws 12 juni 2017

Investeer in moeders én vaders

Om vaderbetrokkenheid binnen de jeugdgezondheidszorg te vergroten, gaat het er vooral om dat er aandacht is voor béide ouders: “Dit vraagt om een brede maatschappelijke verandering waarin meer aandacht komt voor ouderschap en de ouderschapsbeleving,” aldus Igor Ivakic, directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Ivakic vertelt dit in de nieuwste editie van Zo! een magazine voor professionals die werken met en voor ouders en jonge kinderen. 

“Vader of moeder worden is een van de meest bijzondere én ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Dat geldt voor alle ouders. De manier waarop vaders en moeders het ouderschap beleven, beïnvloedt hoe zij reageren op hun kind. Dit heeft impact op de opvoeding, de partnerrelatie, het sociale leven. Professionals die werken met kinderen moeten investeren in alle opvoeders, dus niet alleen in moeders, maar ook in vaders. Wij willen dat dit vanzelfsprekend wordt en dat vrouwen èn mannen op een laagdrempelige manier bij de JGZ terecht kunnen als zij vragen hebben over het ouderschap of hun ervaring willen delen.”

Tips

Wat kun je als JGZ-professional doen om het contact met vaders te verbeteren? Een aantal tips:

  • Let in woord en beeld op wie je aanspreekt. Soms denk je dat een product of folder geschikt is voor iedereen, maar blijkt in de praktijk toch meer de vrouw dan de man te worden aangesproken.
  • Ga op zoek naar bestaande initiatieven en verspreid ze.
  • Maak betrokkenheid van moeders én vaders bespreekbaar en vraag naar wensen en behoeften van beiden.
  • Denk in mogelijkheden. Welke (nieuwe) manieren zijn er om aan te sluiten en te communiceren met beide ouders?

Lees verder

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.