Nieuws 14 december 2018

Innovatieatelier als inspiratiebron voor een succesvolle KlantArena bij JGZ Zuid-Holland West

Geïnspireerd vanuit het innovatieatelier, waar eerder dit jaar de klantarena geïntroduceerd is als middel om aan te sluiten bij ouders, organiseerde JGZ-organisatie Zuid-Holland West (JGZ ZHW) maandagavond 3 december zelf een succesvolle klantarena. Centraal die avond stonden de eerste 1000 dagen van een kind. Het doel van de KlantArena was inzicht krijgen in de wijze waarop zij preventieve zorg voor kinderen in de regio nog beter kunnen maken. Om daar achter te komen nodigde zij een flink aantal samenwerkingspartners uit. Zo’n 55 professionals van verloskundigenpraktijken, kraamzorg, kinderdagverblijven, scholen, huisartsen, gemeenten, andere jeugdorganisaties en van JGZ-organisaties, verkenden samen de mogelijkheden voor een goede start voor elk kind.

Brigitte Prevos, beleidsmedewerker en innovatiepionier van JGZ Zuid-Holland West vertelt:

Bij JGZ Zuid-Holland West speelden we al enige tijd met de gedachte om een andere invulling te geven aan ons kwaliteitsbeleid. Niet meer uitgaan van onze procedures, maar denken vanuit de klant. Maar hoe? Eén van de instrumenten waar we aan dachten was een ‘KlantArena’. Een methode van gespreksvoering, die dwingt om te luisteren naar de beleving van een ander. In het najaar van 2017 werd deze methodiek geïntroduceerd tijdens het Innovatieatelier. Samen met mijn collega heb ik deelgenomen aan deze inspiratiesessie. We waren direct enthousiast. Wat een mooie manier om in gesprek te gaan over dingen die goed gaan en dingen die beter kunnen. We zagen meteen kansen voor een toepassing in onze eigen organisatie. Contacten werden gelegd en voorbereidingen werden in gang gezet. Op 3 december jl. was de eerste KlantArena van onze organisatie een feit. Op deze avond hebben wij gesproken over samenwerking in de eerste 1000 dagen van een kind. Als ‘klant’ hebben wij niet ouders en kinderen, maar onze ketenpartners om de tafel gezet. Het leverde een interessante avond op, met een mooie opbrengst. Fijn om te horen dat wij als organisatie zichtbaar, vindbaar en laagdrempelig zijn, met passievolle en hardwerkende professionals. We worden gezien als bruggenbouwer, omdat we als enige organisatie in een doorgaande lijn alle kinderen in beeld hebben. Het was waardevol om met ketenpartners te praten over dit thema en de rol van JGZ.

Wat is een KlantArena?

Een KlantArena is een methode van gespreksvoering, die dwingt te luisteren naar de beleving van een ander. Met deze methode wil de JGZ kijken wat de samenwerkingspartners vinden van hun organisatie. Zijn zij zichtbaar genoeg? Weten alle ouders, jongeren en hulpverleners de organisatie te vinden? Aan tafel zitten 15 personen die met elkaar in gesprek gaan en door een ervaren gespreksleider uitgedaagd worden om alles te zeggen wat zij op het hart hebben. Wat gaat goed? Wat kan beter? Na dit gesprek krijgen de andere aanwezigen de gelegenheid om te reageren op wat zij hebben gehoord.

Het gesprek richtte zich op de kwetsbare eerste 1000 dagen van een kind. Hiermee haken de aanwezigen aan op het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ van het ministerie van VWS. Een flink aantal van de in Nederland geboren kinderen heeft een ‘valse start’, als gevolg van medische of sociale problematiek. De ouders van deze kinderen kampen met problemen, zoals armoede, psychische stoornissen, stress en eenzaamheid. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we betere ondersteuning kunnen bieden aan deze gezinnen, zodat kinderen gezond en blij kunnen opgroeien?

KlantArena schot in de roos

Het is de eerste keer dat JGZ ZHW de methode van een KlantArena toepast en het blijkt een schot in de roos. De avond levert interessante inzichten op. De samenwerkingspartners zijn positief over de JGZ ZHW. Deze organisatie is volgens de partijen een belangrijke speler, specifiek in de eerste 1000 dagen van een kind, maar óók erna. Alleen al omdat de JGZ als enige organisatie alle kinderen van 0 tot 18 jaar op regelmatige basis ziet. Dat geeft een mate van continuïteit die door alle betrokkenen als zeer waardevol wordt beschouwd. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn erop gericht om eventuele problemen te signaleren en, als het nodig is, door te verwijzen naar specifieke hulpverlening. Zij vormen dus een belangrijke schakel in het ondersteunen van een kansrijke start, ook aan kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Verbeterpunt: maatwerk gericht aanbod vanuit de JGZ

Er zijn ook verbeterpunten voor de organisatie. Vooral een op maatwerk gericht aanbod vanuit JGZ is gewenst. Het ondersteunen van gezinnen zou meer moeten, waar dat nodig is, en minder kunnen, waar minder nodig is. Welke zorg nodig is voor het kind en het gezin, kan met de ouders worden afgestemd. Het is een ontwikkeling die binnen de JGZ al is ingezet. Ouders kunnen veel van elkaar leren, dus breng ze samen en betrek ook de vaders. Ga de wijk in en maak gebruik van elkaars faciliteiten en expertise. Al met al een waardevolle opbrengst van een succesvolle avond, waarmee JGZ richting kan geven aan haar positie richting gezonde en blije kinderen en jongeren.

Over het innovatieatelier

In het innovatieatelier komen JGZ-professionals (innovatiepioniers) uit heel Nederland bij elkaar om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan naar ruimte om de beweging naar vernieuwing in gezamenlijkheid in te zetten binnen de eigen organisatie. Dit betekent ook: buiten de muren van de eigen organisatie kijken. Samen verbinden, versterken en vernieuwen we. Het eerstvolgende innovatieatelier vindt plaats op 23 januari 2019 en staat in het teken van ‘Vloggen’.

Lees meer over het innovatieatelier >

Bekijk ook:

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.