Nieuws 29 juni 2016

Herziene JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorverlies gepubliceerd

De herziene JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren is gepubliceerd op de richtlijnenwebsite van het NCJ. Deze richtlijn vervangt daarmee zijn voorganger uit 1998. De richtlijn is ontwikkeld door TNO en de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK), gefinancieerd door ZonMw. 

De richtlijn heeft aandacht voor de werking van het gehoor en gehoorverlies, de neonatale gehoorscreening, preventie van gehoorverlies door hard geluid, en signalering van gehoorverlies na de neonatale periode. Ook geeft de richtlijn handvatten voor professionals om ouders, kinderen en jongeren goed te informeren over (preventie van) gehoorverlies.

Het NCJ publiceert en verspreid de JGZ-richtlijnen middels de richtijnenwebsite. Daarnaast biedt het NCJ ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk. Binnenkort zal een implementatietoolkit voor de vernieuwde richtlijn Gehoorverlies aangeboden worden op de richtlijnenwebsite.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.